Rozwój

14.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Projekt ZPP o reformie edukacji  w RDS

Rada Dialogu Społecznego na ostatnim plenarnym posiedzeniu nie dyskutowała nad projektem reformy systemu edukacji, którzy przedstawił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Chciano podjąć uchwałę  o tym, iż debata społeczna na temat oświaty powinna się odbywać w ramach Rady Dialogu Społecznego pod patronatem Prezydenta RP. Zabrakło jednak kworum by ją  przegłosować.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 8 maja poświęcone było problematyce oświaty, zawieszonego protestu nauczycieli oraz sposobowi prowadzenia rozmów na temat zmian systemowych. Wiceminister  edukacji Maciej Kopeć poinformował  o przebiegu rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym pod koniec kwietnia. Obrady miały charakter roboczy i koncentrowały się wokół następujących tematów: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji” oraz „Rodzic w systemie edukacji”. Poinformował również, że w pracach 5 podstolików uczestniczyli m.in. nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Powrócił temat sposobu procedowania nad zmianami w edukacji. Część związków zawodowych i organizacji przedsiębiorców uważa, ze rozmowy powinny być prowadzone w ramach RDS pod patronatem prezydenta. W czasie posiedzenia Rady nie omawiano propozycji reformy systemu edukacji, którą pod koniec kwietnia przedstawił ZPP. Zmiany zapisane są w raporcie „Szkoła dla życia – kto zapłaci za nasze emerytury”.  (znajduje się na stronie https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2018/06/Agenda-Polska-Szko%C5%82a-dla-%C5%BCycia.-Kto-zap%C5%82aci-za-nasze-emerytury.pdf).  Program zakłada  poważną reformę modelu finansowania i funkcjonowania szkół. Proponuje bon oświatowy, czyli powiązanie finansowania szkół z liczbą uczących się dzieci lub młodzieży.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płace znów odbiją w górę?


Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 7,4 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,3 proc. w czerwcu…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kredyt kupiecki wciąż popularny


Przedsiębiorcy dostają zapłatę, za co czwartą fakturę po terminie. Pieniądze od kontrahentów wpływają na firmowe konto średnio po 4 miesiącach i 6 dniach, czyli o 13 dni później niż na początku 2019 r…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Strona internetowa poświęcona RDS


Wszystkie informacje na temat działań organizacji przedsiębiorców i związków zawodowych – członków Rady Dialogu Społecznego – umieszczone są na stronie internetowej www.dialog.gov.pl…

czytaj więcej