Rozwój

07.01.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Prawa pracowników zimą – jak to rozwiązano w USA

Obfite opady śniegu mogą opóźnić lub uniemożliwić dojazd pracowników do pracy. Kwestie te są uregulowane w wielu krajach. Oto przykład z USA.

W Stanach Zjednoczonych, jak podaje branżowy portal Society for Human Resources Management (SHRM), problemy z dotarciem do pracy związane ze złymi warunkami pogodowymi (nie tylko mrozem i śniegiem, także ulewami) są regulowane przez dwie ustawy, Fair Labor Standards Act (FLSA)  i The Occupational Health and Safety (OSH) Act. Trzecim wiążącym dokumentem są opinie prawne wystawiane przed Departament Pracy; nie są prawem, ale wskazówkami postępowania respektowanymi przez amerykańskie sądy w przypadku konfliktu.  Zgodnie z tymi dokumentami, wypłacenie wynagrodzenia za dzień, w którym pracownik nie mógł dotrzeć do miejsca pracy ze względu na złe warunki pogodowe zależy od kilku czynników. Są to: typ wynagrodzenia pracownika – pensja lub płaca za godziny jak i rodzaj utrudnień: czy to miejsce pracy jest zamknięte, czy to pracownik ma problemy z dotarciem do pracy ze względu na pogodę. Jeżeli pracownik dostaje wynagrodzenie godzinowe i był gotowy do podjęcia pracy, ale biuro było zamknięte, należy wypłacić mu pełną dniówkę. Jeżeli nie jest w stanie dojechać do pracy, to po prostu nie dostaje zapłaty za pracę której nie wykonał. Jeżeli pracownik otrzymujący pensję, a nie stawił się do pracy np. z powodu problemów dojazdem, taka nieobecność jest traktowana jako z przyczyn osobistych. Pracownik powinien wziąć dzień wolny na żądanie lub pracodawca może odliczyć mu jeden pełny dzień pracy z pensji. Ale jeżeli taki pracownik ‘tylko’ spóźni się kilka godzin, wciąż powinien dostać pełne wynagrodzenie za ten dzień. Jeżeli miejsce pracy pracownika etatowego (otrzymującego pensję) jest zamknięte, pracodawca ma wybór i może zmusić go do wzięcia dnia urlopu na żądanie. Jednak taka praktyka może negatywnie wpłynąć na morale pracowników i jest odradzana przez specjalistów HR.

Jeżeli firma pozwala na pracę zdalną z domy i pracownik, bez względu na typ pobieranego wynagrodzenia, wybierze taką opcję pracy w złą pogodę, dostaje pełne wynagrodzenie.

Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, ustawa OSH wymaga od pracodawców również usuwanie z miejsc pracy zagrożeń związanych z pogodą, takich jak lód na chodnikach lub parkingach. Dodatkowo, niektóre stany mają swoje własne, uzupełniające regulacje do nadrzędnej FLSA i OSH.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ministerstwo pracy chce by płaca minimalna wynosiła przynajmniej 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce


Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała w mediach, że chciałaby, by zachowane zostały proporcje pomiędzy płaca minimalną, a przeciętną w gospodarce…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze


Co piąta faktura opłacana jest przez kontrahentów po terminie. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę. Przeciętnie jest są to  trzy miesiące i 24 dni, czyli o dziewięć dni dłużej niż pod koniec 2018 r. W I kwartale 2019 r. co siódma faktura czekała na zapłatę ponad rok…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Poczucie osamotnienia pracowników jest problemem kadry zarządzającej


W sytuacji, gdy w wielu branżach trudno jest pozyskać i zatrzymać kompetentnego pracownika, budowanie dobrej atmosfery pracy powinno skupić szczególną uwagę pracodawców. Jeśli w życiu zawodowym brakuje komfortu psychicznego i poczucia przynależności, to pracownik rozpoczyna rozważania nad zmianą pracy…

czytaj więcej