Rozwój

14.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pracownicy zwracają uwagę na płace ale też na możliwość rozwoju

Pracownicy coraz częściej oceniają firmę i pracodawcę przez pryzmat stabilności zatrudnienie, przyjaznej atmosfery w pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego. Młodzi częściej niż starsi zwracają uwagę na elastyczność pracy i dostępność szkoleń. Dla starszych liczy się stabilność zatrudnienie.

Tak wynika z tegorocznej polskiej edycji badania Randstad Employer Brand Research.

73 proc. spośród 10 tysięcy jego uczestników wskazuje jako istotny czynnik atrakcyjności pracodawcy  oferowany przez niego poziom wynagrodzenia – pod tym względem Polacy są po raz kolejny znacznie powyżej europejskiej średniej (59 proc).

Ponad połowa pracowników (54 proc) ceni sobie stabilność zatrudnienia. To czynnik, którego znacznie na przestrzeni ostatnich 5 lat nie uległo dużej zmianie. Nieznacznie zyskała na znaczeniu przyjazna atmosfera pracy, którą wskazuje 51proc. respondentów.

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym straciła nieco na znaczeniu w stosunku do zeszłorocznej edycji badania. W 2018 roku jako istotny aspekt wskazywało ją 49 proc. badanych, w tym – 40proc.

Dla kobiet istotniejsze niż dla mężczyzn są: wynagrodzenie, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, elastyczność zatrudnienia oraz przyjazna atmosfera. Mężczyźni częściej wskazują natomiast stabilność finansową pracodawcy, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w miejscu pracy oraz reputację firmy.

Ocena aspektów zależy od poziomu wykształcenia uczestników badania. We wszystkich grupach najbardziej istotne jest wynagrodzenie. Podczas gdy osoby, które ukończyły studia lub szkołę średnią, na drugim miejscu stawiają stabilność zatrudnienia, dla osób z wykształceniem podstawowym większe znaczenie ma przyjazna atmosfera w miejscu pracy. Absolwenci uczelni wyżej niż inne grupy plasują natomiast rozwój zawodowy. W tej grupie pojawia się na trzecim miejscu. Wśród ankietowanych ze średnim wykształceniem trzecie miejsce zajmuje przyjazna atmosfera, a wśród osób z wykształceniem podstawowym – stabilność zatrudnienia.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ministerstwo pracy chce by płaca minimalna wynosiła przynajmniej 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce


Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała w mediach, że chciałaby, by zachowane zostały proporcje pomiędzy płaca minimalną, a przeciętną w gospodarce…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze


Co piąta faktura opłacana jest przez kontrahentów po terminie. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę. Przeciętnie jest są to  trzy miesiące i 24 dni, czyli o dziewięć dni dłużej niż pod koniec 2018 r. W I kwartale 2019 r. co siódma faktura czekała na zapłatę ponad rok…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Poczucie osamotnienia pracowników jest problemem kadry zarządzającej


W sytuacji, gdy w wielu branżach trudno jest pozyskać i zatrzymać kompetentnego pracownika, budowanie dobrej atmosfery pracy powinno skupić szczególną uwagę pracodawców. Jeśli w życiu zawodowym brakuje komfortu psychicznego i poczucia przynależności, to pracownik rozpoczyna rozważania nad zmianą pracy…

czytaj więcej