Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pracownicy z Ukrainy są zadowoleni, jednak gotowi do dalszej migracji

Większość obywateli Ukrainy jest zadowolonych z warunków pracy w Polsce. Główną motywacją wpływającą na decyzję o emigracji do naszego kraju są wyższe wynagrodzenia. Jednak niepokojące są deklaracje aż 2/3 badanych, którzy zaznaczają, że pracują poniżej swoich kwalifikacji. Co więcej 59 proc. respondentów przyznaje, że opuści nasz kraj, gdy otwarty stanie się dla nich niemiecki rynek pracy.

Tak wynika z najnowszego raportu „Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy” przygotowanego przez Work Service.

Masowy napływ obywateli Ukrainy do Polski trwa od 4 lat i występuje w czasie bardzo dobrej koniunktury naszym rynku pracy. Według niedawnych analiz ukraińskiego banku centralnego (NBU), tylko w latach 2016-17 z powodu emigracji zarobkowej, Ukraina straciła 5-8 proc. siły roboczej, co pokazuje skalę zjawiska również drugiej strony. 3/4 badanych chciałoby zostać w Polsce na 2-3 lata. Ale 2/3 imigrantów z Ukrainy pracuje obecnie poniżej swoich kwalifikacji, co w głównej mierze dotyka osób z wyższym wykształceniem. Oznacza to, że przy obecnym modelu imigracji, potencjał osób napływających na nasz rynek pracy nie jest w pełni wykorzystywany.

Pomimo że znacząca większość pozytywnie ocenia warunki zatrudnienia w Polsce, to 59 proc. badanych deklaruje, że po zmianie polityki migracyjnej w Niemczech (na podobne warunki jak w Polsce), wybraliby pracę za Odrą. Jednocześnie tylko 6 proc. respondentów odrzuca taką perspektywę.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Błędy firm w rekrutacji


Przedsiębiorstwa rozciągają w czasie proces rekrutacyjny. Wyższe wynagrodzenie jest najpoważniejszym argumentem przemawiającym za zmianą pracy dla większości specjalistów i menagerów. Dodatkowo dla co drugiego ważne jest, by nowe zajęcie oznaczało umowę o pracę oraz by pracodawca umożliwił elastyczną organizację pracy…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 Korporacyjne pożyczki studenckie


Pożyczki studenckie i stypendia na czas nauki są znane w wielu krajach. Rzadko stosuje się je w Polsce. Naukowcy zastanawiają się kiedy firmy zechcą bardziej angażować się w finansowanie studiów.

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Krajowa Izba Gospodarcza

Forum Biznesu podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie


Krajowa Izba Gospodarcza współpracując z Izbą Przemysłowo-Handlową Rumunii zaprasza do udziału we wspomnianym Forum Biznesu, które odbędzie się przy okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 17-18 września 2018 r. w Bukareszcie…

czytaj więcej