Rozwój

07.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pracownicy starsi: prawa dla zatrudnionych czy dla firm?

Związki zawodowe przedstawiły w Radzie Dialogu Społecznego wstępne propozycje szczególnych rozwiązań dla starszych pracowników. Skupiły się na rozszerzeniu uprawnień.

Chcą między innymi wydłużenia urlopu i ograniczenie ochrony przedemerytalnej. Takie informacje podał „Dziennik Gazeta Prawna”. Są to propozycje do wdrożenia autonomicznego porozumienia ramowe go europejskich partnerów społecznych z 8 marca 2017 r. dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego.

Związki skupiły się na rozszerzeniu uprawnień pracowniczych, np. wprowadzeniu dodatkowej przerwy od pracy w trakcie dniówki, a pracodawcy – na dofinansowaniu zatrudnienia i dokształcaniu osób starszych oraz eliminowaniu obecnych przeszkód w zatrudnieniu.  – Pisze Łukasz Guza w „DGP” Wszystkie ogólnopolskie centrale związkowe (Solidarność, OPZZ, FZZ) zaproponowały, by starszym pracownikom przysługiwała dodatkowa przerwa od pracy (poza 15-minutową przysługującą wszystkim zatrudnionym). Różnią się one jednak co do formy takiego udogodnienia.

FZZ i OPZZ postulują, aby wprowadzić dodatkową przerwę lub wydłużyć wymiar obecnej. Solidarność chciałaby dodatkowej, co najmniej 15-minutowej przerwy dla wszystkich zatrudnionych (nie tylko seniorów), jeżeli ich dobowy wymiar pracy przekracza dziewięć godzin (i trzeciej, gdy wymiar przekracza 16 godzin). Związki postulują także ograniczenie nadgodzin dla osób starszych.

FZZ i OPPZ przedstawiły z kolei postulaty dotyczące wydłużenia urlopu do 32 dni.  Pracodawcy są zwolennikami rozwiązań, które ułatwią firmom zatrudnienie starszych, w tym zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowanie szkoleń i inwestycji służących seniorom, możliwość zatrudniania z pieniędzy FP mentorów – starszych pracowników, którzy będą przekazywali wiedzę najmłodszym pracownikom.

Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy zaproponowała pracownikowi zatrudnionemu krótko przed uzyskaniem czteroletniej ochrony przedemerytalnej prawo do ochrony przysługiwało przed trzy, a nie cztery lata. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że starszym pracownikiem powinna być osoba 60+ bez względu na płeć.

(za „Dziennik Gazeta Prawna”)

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ulga w PIT dla młodych to polityczny projekt


Zwolnienie z płacenia podatku PiT przez ludzi młodych do 26 roku życia, nie stanie się impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Nie rozwiązuje problemów rynku pracy. Nie stanowi uproszczenia systemu podatkowego lub prawnego. Jest jedynie precyzyjnie sformułowaną próbą dotarcia do nowego elektoratu – kosztowną zarówno dla Skarbu Państwa i samorządu, a pośrednio również dla wszystkich pozostałych uczestników życia gospodarczego, nieobjętych zwolnieniem…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Żartownisie w firmie są potrzebni


Dowcipy w pracy powinny odgrywać większą role w codziennych zajęciach pracownika…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mikrofirmy stworzyły ponad 133 tys. miejsc pracy w pierwszym kwartale tego roku.


Pierwsze trzy miesiące roku to czas gdy firmy przyjmują najwięcej osób do pracy. W tym roku ponad połowę z 262,3 tys. nowych miejsc pracy stworzyły firmy i instytucje, w których pracuje do dziewięciu osób…

czytaj więcej