Rozwój

13.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pracodawca ocenia, pracownik chce znać zasady ewaluacji

Regularnie niemal 2/3 Polaków otrzymuje oceny od swoich pracodawców. 27 proc. respondentów spotyka się z przełożonym na corocznym podsumowaniu pracy, 22% takie spotkania ma co kwartał, a co piąty ankietowany w ogóle nie ma szansy podsumować z szefem swoich zawodowych postępów i omówić kwestii, które wymagają większego zaangażowania.

Firma Randstad opublikowała wyniki globalnego badania Workmonitor na temat sposobu komunikacji w firmach pomiędzy szefostwem a załogą. Wynika z niego, że 18 proc. polskich pracowników jest poddawana ocenie pracodawcy co miesiąc, 9 proc. – co pół roku, a 4 proc. – co tydzień. 58 proc. uczestników badania z informacją zwrotną od przełożonego spotyka się raczej incydentalnie, rzadziej niż raz w miesiącu.

Więcej niż połowa badanych deklaruje, że wykorzystuje uwagi otrzymywane na bieżąco w trakcie wykonywania obowiązków. Pozwalają im zrozumieć, jaki cel stawia przed nimi przełożony i w jaki sposób można go zrealizować.

Wśród polskich pracowników nie brakuje jednak oporu przed informacjami zwrotnymi w miejscu pracy. 40 proc. ankietowanych ma trudności w odbiorze negatywnych komunikatów, 32 proc. nie wie, jak zareagować na feedback, 20 proc. nie czuje się komfortowo, a ponad 9 proc. przyznaje, że czuje w takiej sytuacji urazę do przełożonego.

– Umiejętność dawania feedbacku to jedno z najtańszych i najprostszych narzędzi menedżera, trzeba uwierzyć w jego moc i włączyć w zestaw swoich służbowych nawyków – komentuje Iwona Grochowska, CEO Nais, platformy do doceniania, nagradzania i motywowania pracowników. – Gdy szef zespołu będzie na bieżąco rozmawiał z ludźmi, dawał  informację zwrotną od razu, to feedback przestanie być uznawany za rozmowę oceniającą, często roczną lub w najlepszym razie kwartalną. Konkretny, rzeczowy i częsty ma szanse stać się bardzo dobrym narzędziem rozwojowym, które powoduje, że zespoły działają szybciej i skuteczniej. Pomaga też budować dobrą atmosferę w zespole. Dzięki temu zwiększamy szanse na to, że pracownicy zechcą zostać w firmie na dłużej.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podatkowe rozwiązania wspierające robotyzację


W Polsce na 10 000 pracowników w przetwórstwie przemysłowym przypadają zaledwie 42 roboty. Z robotów korzysta 6 proc. polskich przedsiębiorstw, a tylko w 2018 r. ich liczba wzrosła o 17,5 proc…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

KUKE podpisała porozumienie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem – United Kingdom Export Finance (UKEF)


KUKE i United Kingdom Export Finance, wyspecjalizowane agencje oferujące gwarantowane przez państwo ubezpieczenia kredytów eksportowych, podpisały porozumienie o wzajemnej reasekuracji. Umowa działa na zasadzie wzajemności, co oznacza, że w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń eksportowych można włączyć dostawy częściowo realizowane przez podmioty brytyjskie, a ubezpieczane przez UKEF…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sezonowe zmiany na rynku pracy


Na rynek pracy działają w różnych kierunkach dwie siły: niski napływ do bezrobocia i ciągle utrzymujący się rynek pracownika z niską podażą pracy, co sprzyja spadkowi bezrobocia oraz spowolnianie gospodarki oddziałujące w przeciwnym kierunku…

czytaj więcej