Rozwój

13.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pracodawca ocenia, pracownik chce znać zasady ewaluacji

Regularnie niemal 2/3 Polaków otrzymuje oceny od swoich pracodawców. 27 proc. respondentów spotyka się z przełożonym na corocznym podsumowaniu pracy, 22% takie spotkania ma co kwartał, a co piąty ankietowany w ogóle nie ma szansy podsumować z szefem swoich zawodowych postępów i omówić kwestii, które wymagają większego zaangażowania.

Firma Randstad opublikowała wyniki globalnego badania Workmonitor na temat sposobu komunikacji w firmach pomiędzy szefostwem a załogą. Wynika z niego, że 18 proc. polskich pracowników jest poddawana ocenie pracodawcy co miesiąc, 9 proc. – co pół roku, a 4 proc. – co tydzień. 58 proc. uczestników badania z informacją zwrotną od przełożonego spotyka się raczej incydentalnie, rzadziej niż raz w miesiącu.

Więcej niż połowa badanych deklaruje, że wykorzystuje uwagi otrzymywane na bieżąco w trakcie wykonywania obowiązków. Pozwalają im zrozumieć, jaki cel stawia przed nimi przełożony i w jaki sposób można go zrealizować.

Wśród polskich pracowników nie brakuje jednak oporu przed informacjami zwrotnymi w miejscu pracy. 40 proc. ankietowanych ma trudności w odbiorze negatywnych komunikatów, 32 proc. nie wie, jak zareagować na feedback, 20 proc. nie czuje się komfortowo, a ponad 9 proc. przyznaje, że czuje w takiej sytuacji urazę do przełożonego.

– Umiejętność dawania feedbacku to jedno z najtańszych i najprostszych narzędzi menedżera, trzeba uwierzyć w jego moc i włączyć w zestaw swoich służbowych nawyków – komentuje Iwona Grochowska, CEO Nais, platformy do doceniania, nagradzania i motywowania pracowników. – Gdy szef zespołu będzie na bieżąco rozmawiał z ludźmi, dawał  informację zwrotną od razu, to feedback przestanie być uznawany za rozmowę oceniającą, często roczną lub w najlepszym razie kwartalną. Konkretny, rzeczowy i częsty ma szanse stać się bardzo dobrym narzędziem rozwojowym, które powoduje, że zespoły działają szybciej i skuteczniej. Pomaga też budować dobrą atmosferę w zespole. Dzięki temu zwiększamy szanse na to, że pracownicy zechcą zostać w firmie na dłużej.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płace znów odbiją w górę?


Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 7,4 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,3 proc. w czerwcu…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kredyt kupiecki wciąż popularny


Przedsiębiorcy dostają zapłatę, za co czwartą fakturę po terminie. Pieniądze od kontrahentów wpływają na firmowe konto średnio po 4 miesiącach i 6 dniach, czyli o 13 dni później niż na początku 2019 r…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Strona internetowa poświęcona RDS


Wszystkie informacje na temat działań organizacji przedsiębiorców i związków zawodowych – członków Rady Dialogu Społecznego – umieszczone są na stronie internetowej www.dialog.gov.pl…

czytaj więcej