Rozwój

07.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Praca zdalna nie jest popularna w Polsce

W ponad połowie krajów Unii Europejskiej 20 proc. pracowników pracuje zdalnie przynajmniej od czasu do czasu. W Polsce praca zdalna wciąż jest mniej popularna niż w całej Wspólnocie.

Międzynarodowa Organizacja Pracy przedstawiła raport „Warunki pracy w perspektywie globalnej”. Przeanalizowano jakość pracy około 1,2 mmln pracowników w 41 państwach: w UE28, Chinach, Republice Korei, Turcji, Stanach Zjednoczonych (USA), hiszpańskojęzycznej Ameryce Środkowej (Kostaryka, Salwador, Gwatemala , Honduras, Nikaragua i Panama), Argentyna, Chile i Urugwaj. Raport analizuje siedem wymiarów jakości pracy: środowisko fizyczne, intensywność pracy, jakość czasu pracy, otoczenie społeczne, umiejętności i rozwój, perspektywy i zarobki. Z raportu wynika, że 15 proc. pracowników w UE pracuje ponad 48 godzin tygodniowo, podczas gdy w Chinach czy Korei Płd. -40 proc., a w Chile i Turcji ponad połowa.

Okazuje się, że choć różnice w sposobie pracy są wyraźne, to istnieje kilka zjawisk powszechnych i globalnych:

  • na każdym rynku pracy istnieją nierówności płacowe wynikające z płci (kobiety zarabiają mniej) i branży
  • w wypadkach w pracy najczęściej poszkodowane są ręce i nogi; wynika to stąd, że ponad połowa osób wykonuje prace w której ważne są powtarzalne ruchy rąk lub nóg
  • powszechna jest niepewność zatrudnienia, 30 proc. pracujących nie umie określić swoich perspektyw zawodowych
  • intensywności pracy, napiętych terminów i szybkości decyzji  doświadcza jedna trzecia pracowników w UE, a połowa w USA, Turcji, Salwadorze i

Urugwaj.

  • technologia sprawia, że coraz więcej osób pracuje poza ustalonymi godzinami, w domu i jest to praca, za która nie dostają dodatkowego wynagrodzenia (co ma miejsce jeśli pracownik zostaje w firmie i ma nadgodziny)-
  • 15 proc. pracowników z jednodniowym wyprzedzeniem dostaje informację o zmianie godzin pracy czy liczby godzin, w czasie których muszą pracować.
  • W ponad połowie krajów UE 20 proc. pracowników pracuje zdalnie przynajmniej od czasu do czasu. Polska należy do grupy państw UE gdzie praca zdalna nie jest częsta.  Podobnie jest m.in. w Bułgarii, Hiszpanii, Niemczech czy we Włoszech. Ponad 30 proc. osób pracuje zdalnie w Danii, Holandii, Szwecji i USA.

Raport: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_696174/lang–en/index.htm


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ministerstwo pracy chce by płaca minimalna wynosiła przynajmniej 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce


Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała w mediach, że chciałaby, by zachowane zostały proporcje pomiędzy płaca minimalną, a przeciętną w gospodarce…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze


Co piąta faktura opłacana jest przez kontrahentów po terminie. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę. Przeciętnie jest są to  trzy miesiące i 24 dni, czyli o dziewięć dni dłużej niż pod koniec 2018 r. W I kwartale 2019 r. co siódma faktura czekała na zapłatę ponad rok…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Poczucie osamotnienia pracowników jest problemem kadry zarządzającej


W sytuacji, gdy w wielu branżach trudno jest pozyskać i zatrzymać kompetentnego pracownika, budowanie dobrej atmosfery pracy powinno skupić szczególną uwagę pracodawców. Jeśli w życiu zawodowym brakuje komfortu psychicznego i poczucia przynależności, to pracownik rozpoczyna rozważania nad zmianą pracy…

czytaj więcej