Rozwój

07.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Praca zdalna nie jest popularna w Polsce

W ponad połowie krajów Unii Europejskiej 20 proc. pracowników pracuje zdalnie przynajmniej od czasu do czasu. W Polsce praca zdalna wciąż jest mniej popularna niż w całej Wspólnocie.

Międzynarodowa Organizacja Pracy przedstawiła raport „Warunki pracy w perspektywie globalnej”. Przeanalizowano jakość pracy około 1,2 mmln pracowników w 41 państwach: w UE28, Chinach, Republice Korei, Turcji, Stanach Zjednoczonych (USA), hiszpańskojęzycznej Ameryce Środkowej (Kostaryka, Salwador, Gwatemala , Honduras, Nikaragua i Panama), Argentyna, Chile i Urugwaj. Raport analizuje siedem wymiarów jakości pracy: środowisko fizyczne, intensywność pracy, jakość czasu pracy, otoczenie społeczne, umiejętności i rozwój, perspektywy i zarobki. Z raportu wynika, że 15 proc. pracowników w UE pracuje ponad 48 godzin tygodniowo, podczas gdy w Chinach czy Korei Płd. -40 proc., a w Chile i Turcji ponad połowa.

Okazuje się, że choć różnice w sposobie pracy są wyraźne, to istnieje kilka zjawisk powszechnych i globalnych:

  • na każdym rynku pracy istnieją nierówności płacowe wynikające z płci (kobiety zarabiają mniej) i branży
  • w wypadkach w pracy najczęściej poszkodowane są ręce i nogi; wynika to stąd, że ponad połowa osób wykonuje prace w której ważne są powtarzalne ruchy rąk lub nóg
  • powszechna jest niepewność zatrudnienia, 30 proc. pracujących nie umie określić swoich perspektyw zawodowych
  • intensywności pracy, napiętych terminów i szybkości decyzji  doświadcza jedna trzecia pracowników w UE, a połowa w USA, Turcji, Salwadorze i

Urugwaj.

  • technologia sprawia, że coraz więcej osób pracuje poza ustalonymi godzinami, w domu i jest to praca, za która nie dostają dodatkowego wynagrodzenia (co ma miejsce jeśli pracownik zostaje w firmie i ma nadgodziny)-
  • 15 proc. pracowników z jednodniowym wyprzedzeniem dostaje informację o zmianie godzin pracy czy liczby godzin, w czasie których muszą pracować.
  • W ponad połowie krajów UE 20 proc. pracowników pracuje zdalnie przynajmniej od czasu do czasu. Polska należy do grupy państw UE gdzie praca zdalna nie jest częsta.  Podobnie jest m.in. w Bułgarii, Hiszpanii, Niemczech czy we Włoszech. Ponad 30 proc. osób pracuje zdalnie w Danii, Holandii, Szwecji i USA.

Raport: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_696174/lang–en/index.htm


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płace znów odbiją w górę?


Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 7,4 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,3 proc. w czerwcu…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kredyt kupiecki wciąż popularny


Przedsiębiorcy dostają zapłatę, za co czwartą fakturę po terminie. Pieniądze od kontrahentów wpływają na firmowe konto średnio po 4 miesiącach i 6 dniach, czyli o 13 dni później niż na początku 2019 r…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Strona internetowa poświęcona RDS


Wszystkie informacje na temat działań organizacji przedsiębiorców i związków zawodowych – członków Rady Dialogu Społecznego – umieszczone są na stronie internetowej www.dialog.gov.pl…

czytaj więcej