Rozwój

08.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Praca na czarno nie rośnie

Przynajmniej co dwudziesty dorosły pracuje na czarno. Dla ponad połowy jest to zajęcie dodatkowe.

Takie dane podał GUS, dotyczą 2017 roku. Ale autorzy publikacji „Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 r.” przyznają: Zjawisko pracy nierejestrowanej nie jest proste, ani łatwe do rozpoznania. Przeprowadzone badanie modułowe pozwala na wyznaczenie dolnej granicy szacunku liczby pracujących w „szarej strefie”, co oznacza, że rzeczywista skala zjawiska przyjmuje wartości co najmniej takie, jakie tutaj zaprezentowano. Dodatkowo dane nie dotyczą pracujących w Polsce cudzoziemców, szczególnie Ukraińców.

Z badania wynika, że na czarno pracowało co najmniej 880 tys. osób, czyli 5,4 proc. pracujących. Procent zarabiających w szarej strefie utrzymuje się na podobnym poziomie od ponad dekady. Dla ponad połowy (52 proc.) była to praca dodatkowa, dla ok. 48 proc. – jedyna. GUS zwraca uwagę, że w ostatnich kilkunastu latach praca stała przeważała w szarej strefie.

Pracę nierejestrowaną wykonują osoby w różnym wieku, od młodzieży po osoby w wieku emerytalnym, ale najczęściej przyznają się osoby w wieku 45-59 lat (27,5 proc.) Ponad połowa procujących na czarno ma co najwyżej zasadnicze wykształcenie.

Ciekawe jest porównanie opinii, w jakich branżach rozwija się szara strefa, a w jakich respondenci przyznali się, że pracowali. 49 proc. respondentów uważa, że na czarno wykonywane są remonty i naprawy budowlano-instalacyjne, a do takiej pracy przyznało się, prawie 30 proc. uważa, że na czarno opłacana jest opieka nad dzieckiem lub osobą starszą, 27 proc. – sprzątanie i pomoc w obowiązkach domowych i 23 proc. – korepetycje. Za to z odpowiedzi osób, które przyznały się do pracy w szarej strefie wynika, że najbardziej popularne są zajęcia ogrodniczo – rolne (15 proc.) i w budowlance (11 proc.). Do korepetycji, opieki nad innymi i prac domowych opłacanych „na czarno” przyznało się po 2 – 3 proc. pracowników.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rekordowo wysoka kwartalna liczba niewypłacalności polskich firm


W I kwartale 2019 opublikowano informację o 285 niewypłacalnych przedsiębiorstwach wobec 260 w I kwartale 2018 roku – wzrost o 10% w porównaniu r/r, dynamika z ub. roku nie zmniejsza się. Najwięcej kłopotów mają firmy budowlane, z sektora produkcyjnego, handlu i usługi…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy o PPK


Prawie połowa firm zamierza więc skorzystać z pomocy zewnętrznych doradców zanim zorganizuje u siebie PPK. Pracodawcy dosyć sceptycznie podchodzą do PPK jako benefitu dla pracowników. Jako jeden z powodów podają brak zaufania do reform zmieniających system emerytalny…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy


Zadaniem RDS jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz rządu. Prawo przewiduje, że dialog j,  zapewnić ma warunki rozwoju społeczno-gospodarczego po to by zwiększyć  konkurencyjność polskiej gospodarki i spójność społeczną…

czytaj więcej