Rozwój

08.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Praca na czarno nie rośnie

Przynajmniej co dwudziesty dorosły pracuje na czarno. Dla ponad połowy jest to zajęcie dodatkowe.

Takie dane podał GUS, dotyczą 2017 roku. Ale autorzy publikacji „Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 r.” przyznają: Zjawisko pracy nierejestrowanej nie jest proste, ani łatwe do rozpoznania. Przeprowadzone badanie modułowe pozwala na wyznaczenie dolnej granicy szacunku liczby pracujących w „szarej strefie”, co oznacza, że rzeczywista skala zjawiska przyjmuje wartości co najmniej takie, jakie tutaj zaprezentowano. Dodatkowo dane nie dotyczą pracujących w Polsce cudzoziemców, szczególnie Ukraińców.

Z badania wynika, że na czarno pracowało co najmniej 880 tys. osób, czyli 5,4 proc. pracujących. Procent zarabiających w szarej strefie utrzymuje się na podobnym poziomie od ponad dekady. Dla ponad połowy (52 proc.) była to praca dodatkowa, dla ok. 48 proc. – jedyna. GUS zwraca uwagę, że w ostatnich kilkunastu latach praca stała przeważała w szarej strefie.

Pracę nierejestrowaną wykonują osoby w różnym wieku, od młodzieży po osoby w wieku emerytalnym, ale najczęściej przyznają się osoby w wieku 45-59 lat (27,5 proc.) Ponad połowa procujących na czarno ma co najwyżej zasadnicze wykształcenie.

Ciekawe jest porównanie opinii, w jakich branżach rozwija się szara strefa, a w jakich respondenci przyznali się, że pracowali. 49 proc. respondentów uważa, że na czarno wykonywane są remonty i naprawy budowlano-instalacyjne, a do takiej pracy przyznało się, prawie 30 proc. uważa, że na czarno opłacana jest opieka nad dzieckiem lub osobą starszą, 27 proc. – sprzątanie i pomoc w obowiązkach domowych i 23 proc. – korepetycje. Za to z odpowiedzi osób, które przyznały się do pracy w szarej strefie wynika, że najbardziej popularne są zajęcia ogrodniczo – rolne (15 proc.) i w budowlance (11 proc.). Do korepetycji, opieki nad innymi i prac domowych opłacanych „na czarno” przyznało się po 2 – 3 proc. pracowników.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ulga w PIT dla młodych to polityczny projekt


Zwolnienie z płacenia podatku PiT przez ludzi młodych do 26 roku życia, nie stanie się impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Nie rozwiązuje problemów rynku pracy. Nie stanowi uproszczenia systemu podatkowego lub prawnego. Jest jedynie precyzyjnie sformułowaną próbą dotarcia do nowego elektoratu – kosztowną zarówno dla Skarbu Państwa i samorządu, a pośrednio również dla wszystkich pozostałych uczestników życia gospodarczego, nieobjętych zwolnieniem…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Żartownisie w firmie są potrzebni


Dowcipy w pracy powinny odgrywać większą role w codziennych zajęciach pracownika…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mikrofirmy stworzyły ponad 133 tys. miejsc pracy w pierwszym kwartale tego roku.


Pierwsze trzy miesiące roku to czas gdy firmy przyjmują najwięcej osób do pracy. W tym roku ponad połowę z 262,3 tys. nowych miejsc pracy stworzyły firmy i instytucje, w których pracuje do dziewięciu osób…

czytaj więcej