Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

09.01.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

PPP przy budowie autostrad i opłaty za parkowanie w dużych miastach do zmiany

Rząd zmienia zasady zawierania umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Chce zmienić otoczenie prawne tak by znacząco więcej inwestycji było realizowanych według tej formuły.

Projekt przewiduje, że minister rozwoju będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie, co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP). W przypadku mniejszych projektów opiniowanie będzie dobrowolne.

Nowe regulacje umożliwiają realizację projektów PPP z istniejącymi spółkami podmiotu publicznego oraz dopuszczają udzielanie przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Zmienia się także sposób finansowania autostrad (będzie można je budować w formule PPP) oraz opłacania podatku od nieruchomości za użytkowanie obiektów przy drogach publicznych.

Ale projekt noweli przewiduje zmiany w innych ustawach. Między innymi ustawę o drogach publicznych, gdzie zapisano możliwość wyznaczenia w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) śródmiejskich stref płatnego parkowania oraz zróżnicowane limity opłat za parkowanie, powiązane procentowo z minimalnym wynagrodzeniem. W największych miastach możliwe będzie też utworzenie dzielnicowych stref płatnego parkowania o podwyższonej opłacie.

W zwykłej strefie płatnego parkowania opłata za pierwszą godzinę nie będzie mogła przekroczyć 0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia (dziś 3 zł), a w śródmiejskiej SPP – 0,45 proc. płacy minimalnej (dziś – 9 zł). Opłata dodatkowa, czyli kara za parkowanie bez uiszczenia opłaty nie będzie mogła przekroczyć 10 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 200 zł. Nie zmienią się zasad ustalania opłat za kolejne godziny postoju.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ogłoszenia sądowe publikowane w internecie


Resort sprawiedliwości chce by ogłoszenia sądów i komorników pojawiły się w elektronicznym wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, a nie prasie drukowanej. Przygotował nowelę kodeksu postępowania cywilnego…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wyższe kary za przewinienia


Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Resort sprawiedliwości zapowiedział Skuteczną walkę z plagą drobnych kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa i niszczenia cudzych rzeczy. Zaproponowano także dłuższy czas na opłacenie mandatu karnego zaocznego…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Opublikowano rozporządzenie o zarobkach administracji samorządowej


W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie o  wynagrodzeniach pracowników samorządowych. Zakłada, że wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20 proc…

czytaj więcej