Prawo

14.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

PPK: wyłom w limicie 30 – krotności składki emerytalnej

Rząd zaproponował by składki do Pracowniczych Programów Kapitałowych opłacane były od całości wynagrodzenia bez względu na to jak jest ono wysokie. Oznacza to zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek przy tym typie oszczędzania emerytalnego.

Dodatkowo w projekcje zapisano, że firmy finansowe, które poprowadzą PPK przez pierwsze dwa lata funkcjonowania programów nie będą mogły pobierać wynagrodzenia za osiągnięty wynik. Dodatkowo  –już w czasie całego istnienia PPK – jeśli osiągnięta przez nie stopa zwrotu nie przekroczy 75 proc. najwyższych stóp zwrotu osiąganych przez fundusze tego samego rodzaju, nie będzie im przysługiwało wynagrodzenie za osiągnięty wynik.

Z szacunków rządowych wynika, że gdy w 2021 r. nowy system obejmie wszystkich zatrudnionych, około 40 tys. firm zatrudniających 350 tys. najlepiej zarabiających pracowników (powyżej 140 tys. zł rocznie) może dopłacić do PPK 400 mln zł więcej niż obecnie.

W projekcie zapisano również poszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Według rządu dzięki tej zmianie podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd upraszcza upadłość konsumencką


Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm ekspresowo uchwalił poważną nowelizację kodeksu karnego


Sejm potrzebował niespełna dwóch dni by uchwalić nowelizację kodeksu karnego. W zeszłym tygodniu przyjął ją rząd. Zaostrza kary więzienia. Debata publiczna skoncentrowana była na problemach z karami za przestępstwa na tle seksualnym…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja znosząca prawo do odwołań od decyzji KRS podpisana


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego…

czytaj więcej