Prawo

14.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

PPK: wyłom w limicie 30 – krotności składki emerytalnej

Rząd zaproponował by składki do Pracowniczych Programów Kapitałowych opłacane były od całości wynagrodzenia bez względu na to jak jest ono wysokie. Oznacza to zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek przy tym typie oszczędzania emerytalnego.

Dodatkowo w projekcje zapisano, że firmy finansowe, które poprowadzą PPK przez pierwsze dwa lata funkcjonowania programów nie będą mogły pobierać wynagrodzenia za osiągnięty wynik. Dodatkowo  –już w czasie całego istnienia PPK – jeśli osiągnięta przez nie stopa zwrotu nie przekroczy 75 proc. najwyższych stóp zwrotu osiąganych przez fundusze tego samego rodzaju, nie będzie im przysługiwało wynagrodzenie za osiągnięty wynik.

Z szacunków rządowych wynika, że gdy w 2021 r. nowy system obejmie wszystkich zatrudnionych, około 40 tys. firm zatrudniających 350 tys. najlepiej zarabiających pracowników (powyżej 140 tys. zł rocznie) może dopłacić do PPK 400 mln zł więcej niż obecnie.

W projekcie zapisano również poszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Według rządu dzięki tej zmianie podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Koniec z marnowaniem żywności


Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Nakłada ona na sprzedawcę żywności obowiązek zawarcia umowy z organizacją pozarządową o nieodpłatnym przekazywaniu żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego


Prezydent podpisał obszerną nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która ma usprawnić i przyspieszyć postępowania w sprawach karnych. Zakłada m.in. eliminację konieczności wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczonych do materiału dowodowego…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Informacje o cenach przesyłek przesyłanych przez granicę


Rząd wprowadza  sankcje na operatorów, którzy nie wypełniają obowiązków informacyjnych, wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Nowelizuje Prawo pocztowe oraz Prawo telekomunikacyjne…

czytaj więcej