Rozwój

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

PPK – brytyjski program w polskim wydaniu

Wyzwania demograficzne i emerytalne skłoniły Brytyjczyków do wprowadzenia w 2012 roku programu planów emerytalnych, które pracodawcy tworzą dla swoich pracowników (tzw. workplace pensions albo auto-enrolment programme).

Program PPK jest po części wzorowany na brytyjskim programie planów emerytalnych dla pracowników. W brytyjskich planach emerytalnych w firmach uczestniczy ok. 10 milionów pracowników, czyli 87 proc. objętych programem.

Najważniejsze podobieństwa między brytyjskimi i polskimi PPK:

  • pracodawca tworzy program na podstawie umowy z wybraną instytucją finansową, do którego zgłasza automatycznie wszystkich zatrudnionych
  • obowiązkowy dla wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 1 pracownika – obowiązek rozciągany stopniowo od największych do najmniejszych firm
  • składki do programu wpłacają solidarnie pracownik i pracodawca
  • limit opłat określony ustawowo na bardzo niskim poziomie (0,75 proc. aktywów w Wielkiej Brytanii, 0,6 proc. w Polsce)
  • pracownik może wystąpić z programu, składając odpowiednie oświadczenie

Ważną różnicą między PPK w obu krajach jest to, że Brytyjczycy dość mocno zwiększyli poziom minimalnej wpłaty do programu w relacji do wynagrodzenia:

  • 2012-2017: minimalna wpłata 3proc.(2 proc. pracownik + 1 proc. pracodawca)
  • 2018: minimalna wpłata 5 proc. (3 proc. pracownik + 2 proc. pracodawca)
  • 2019: minimalna wpłata 8 proc. (5 proc. pracownik + 3 proc. pracodawca).

O doświadczeniach brytyjskich firm przy wprowadzaniu programów podobnych do polskich pracowniczych planów kapitałowych (PPK) opowiadał dziennikarzom Malcolm Goodwin, Head of Workplace Savings and Retirement z brytyjskiej Avivy. Jego zdaniem gdyby nie zasada automatycznego zapisu nie udałoby się przekonać pracowników do odkładania na starość. Ekspert z Avivy przytoczył wnioski z raportu FCA Financial Living Survey 2017:

53 proc. pracowników nie wie, ile wpłaca na cele emerytalne

81 proc. nie zastanawiało się nad tym, ile powinni wpłacać

71 proc. nie jest świadoma kosztów funkcjonowania planów emerytalnych

55 proc. nie sprawdziła w ostatnim roku stanu rachunku na cele emerytalne.

Goodwin przyznał, że niewiadomą było to, czy uda się obsłużyć każdego pracodawcę. W szczytowym okresie w 2016 roku Aviva uruchamiała 200 „brytyjskich PPK” tygodniowo. Ekspert powiedział, że ostatecznie rynek bardzo dobrze poradził sobie z tym wyzwaniem, głównie dzięki rozwiązaniom technologicznym. Problemy pojawiały się wtedy, gdy pracodawcy odkładali uruchomienie planów na ostatnią chwilę. Takich przypadków było bardzo dużo.

Zdaniem Malcolma Goodwina bardzo dobrze, że wprowadziliśmy maksymalny poziom opłat w funduszach już na samym początku oraz że wprowadziliśmy wymogi kapitałowe dla firm, które będą dostarczać PPK. Ekspert docenia również wprowadzenie funduszy zdefiniowanej daty, do których mają domyślnie trafiać wpłaty. Te trzy kwestie nie zostały zaadresowane w Wielkiej Brytanii od samego początku, co zdaniem Goodwina było błędem.

(z wykorzystaniem tekstu na str. https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/25453/brytyjskie-ppk-po-7-latach–uczmy-sie-na-ich-bledach.html)

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dziesięć trendów HR


Specjaliści HR muszą być na bieżąco z wieloma czynnikami kształtującymi współczesny rynek: rozwojem technologicznym, zmianami gospodarczymi, globalizacją czy automatyzacją. Wszystkie wpływają na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i pomagają przyciągać utalentowanych pracowników…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć na szczeblu kierowniczym w europejskich firmach


Chociaż różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są intensywnie badana przez kilka dziesięcioleci, niewiele wiadomo o różnicach płci w wynagrodzeniu na najwyższym szczeblu kierowniczym. Dotychczasowe badania sugerują, że kobiety zasiadające w radach nadzorczych zarabiają mniej niż mężczyźni, ale ta relacja jest odwrócona na stanowiskach kierowniczych: kobiety-CEO często zarabiają więcej…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców


Większość firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad 5 mld zł – o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty. Sami mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł – najwięcej od dużych firm…

czytaj więcej