Rozwój

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

PPK – brytyjski program w polskim wydaniu

Wyzwania demograficzne i emerytalne skłoniły Brytyjczyków do wprowadzenia w 2012 roku programu planów emerytalnych, które pracodawcy tworzą dla swoich pracowników (tzw. workplace pensions albo auto-enrolment programme).

Program PPK jest po części wzorowany na brytyjskim programie planów emerytalnych dla pracowników. W brytyjskich planach emerytalnych w firmach uczestniczy ok. 10 milionów pracowników, czyli 87 proc. objętych programem.

Najważniejsze podobieństwa między brytyjskimi i polskimi PPK:

  • pracodawca tworzy program na podstawie umowy z wybraną instytucją finansową, do którego zgłasza automatycznie wszystkich zatrudnionych
  • obowiązkowy dla wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 1 pracownika – obowiązek rozciągany stopniowo od największych do najmniejszych firm
  • składki do programu wpłacają solidarnie pracownik i pracodawca
  • limit opłat określony ustawowo na bardzo niskim poziomie (0,75 proc. aktywów w Wielkiej Brytanii, 0,6 proc. w Polsce)
  • pracownik może wystąpić z programu, składając odpowiednie oświadczenie

Ważną różnicą między PPK w obu krajach jest to, że Brytyjczycy dość mocno zwiększyli poziom minimalnej wpłaty do programu w relacji do wynagrodzenia:

  • 2012-2017: minimalna wpłata 3proc.(2 proc. pracownik + 1 proc. pracodawca)
  • 2018: minimalna wpłata 5 proc. (3 proc. pracownik + 2 proc. pracodawca)
  • 2019: minimalna wpłata 8 proc. (5 proc. pracownik + 3 proc. pracodawca).

O doświadczeniach brytyjskich firm przy wprowadzaniu programów podobnych do polskich pracowniczych planów kapitałowych (PPK) opowiadał dziennikarzom Malcolm Goodwin, Head of Workplace Savings and Retirement z brytyjskiej Avivy. Jego zdaniem gdyby nie zasada automatycznego zapisu nie udałoby się przekonać pracowników do odkładania na starość. Ekspert z Avivy przytoczył wnioski z raportu FCA Financial Living Survey 2017:

53 proc. pracowników nie wie, ile wpłaca na cele emerytalne

81 proc. nie zastanawiało się nad tym, ile powinni wpłacać

71 proc. nie jest świadoma kosztów funkcjonowania planów emerytalnych

55 proc. nie sprawdziła w ostatnim roku stanu rachunku na cele emerytalne.

Goodwin przyznał, że niewiadomą było to, czy uda się obsłużyć każdego pracodawcę. W szczytowym okresie w 2016 roku Aviva uruchamiała 200 „brytyjskich PPK” tygodniowo. Ekspert powiedział, że ostatecznie rynek bardzo dobrze poradził sobie z tym wyzwaniem, głównie dzięki rozwiązaniom technologicznym. Problemy pojawiały się wtedy, gdy pracodawcy odkładali uruchomienie planów na ostatnią chwilę. Takich przypadków było bardzo dużo.

Zdaniem Malcolma Goodwina bardzo dobrze, że wprowadziliśmy maksymalny poziom opłat w funduszach już na samym początku oraz że wprowadziliśmy wymogi kapitałowe dla firm, które będą dostarczać PPK. Ekspert docenia również wprowadzenie funduszy zdefiniowanej daty, do których mają domyślnie trafiać wpłaty. Te trzy kwestie nie zostały zaadresowane w Wielkiej Brytanii od samego początku, co zdaniem Goodwina było błędem.

(z wykorzystaniem tekstu na str. https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/25453/brytyjskie-ppk-po-7-latach–uczmy-sie-na-ich-bledach.html)

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Meandry systemu emerytalnego


Osoby, które płacą składki emerytalne od najniższej płacy  przez 25 lat nie będą miały tyle zgromadzonego wkładu ubezpieczeniowego by otrzymać minimalne świadczenie. Pomimo to je dostaną ponieważ umożliwi im to staż ubezpieczeniowy…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy szukają tanich ofert szkoleniowych


Dla pracowników HR przy wyborze firmy szkoleniowej wciąż najważniejsze są: cena i rekomendacje znajomych. Mniej zwracają uwagę na nagrody i prestiż, jakimi cieszy się firma szkoleniowa…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmniejsza się liczba ofert pracy


Szczyt swoich możliwości rynek wakatów osiągnął w listopadzie 2018 roku. Od tamtego czasu liczba internetowych ofert pracy ostro maleje. Skala zmniejszania się liczy ogłoszeń jest podobna do tej, która miała miejsce w 2013 roku…

czytaj więcej