Rozwój

05.02.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Poszukiwani poligloci

Połowa firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu uważa, że musi wzmocnić zasoby kompetencyjne. Chcą zatrudniać, ale napotykają na kłopoty z odpowiednimi kandydatami.

Niemal 1 200 firm dających zatrudnienie ponad 260 000 pracowników – tak wygląda obecnie sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Pracodawcy obawiają się niedoboru odpowiednich kandydatów na rynku pracy. To wnioski z badania branży nowoczesnych usług dla biznesu, w Raporcie płacowym Hays Poland. W tym roku zamierza zwiększyć zatrudnienie 97 proc. ankietowanych firm.

– Coraz częściej obserwujemy, że branża usług dla biznesu staje się lokalną specjalizacją – podkreśla Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor w Hays Poland. – Doskonałym przykładem jest Kraków i Wrocław – miasta, w których nowoczesne usługi biznesowe mają największe znaczenie dla lokalnego rynku pracy. Ciekawą obserwacją jest również to, które typy usług dla biznesu wiodą prym na lokalnych rynkach. Z danych ABSL wynika m.in., że branża BPO jest najsilniej reprezentowana w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, podczas kiedy centra IT oraz R&D w Bydgoszczy, Rzeszowie oraz Aglomeracji Katowickiej – dodaje ekspertka.

Najpopularniejszym językiem – wymaganym przez wszystkie centra – pozostaje język angielski. Na kolejnych miejscach w rankingu popularności plasuje się język niemiecki, francuski, włoski oraz hiszpański. Mniej niż połowa centrów prowadzi swoje operacje również w języku holenderskim, rosyjskim, portugalskim, czeskim, duńskim i norweskim. Zdecydowanie rzadziej spotykany jest język węgierski, fiński, ukraiński, słowacki i turecki. W Polsce działają jednak centra oferujące obsługę nawet w języku japońskim, serbskim oraz hebrajskim.

Szacuje się, że cudzoziemcy stanowią obecnie 10 proc. zatrudnionych w centrach usług w Polsce. Połowa firm uważa, że dopiero zwiększenie zatrudnienia i uzupełnienie kompetencji pracowników umożliwi im pełne wykorzystanie możliwości rynkowych.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dziesięć trendów HR


Specjaliści HR muszą być na bieżąco z wieloma czynnikami kształtującymi współczesny rynek: rozwojem technologicznym, zmianami gospodarczymi, globalizacją czy automatyzacją. Wszystkie wpływają na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i pomagają przyciągać utalentowanych pracowników…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć na szczeblu kierowniczym w europejskich firmach


Chociaż różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są intensywnie badana przez kilka dziesięcioleci, niewiele wiadomo o różnicach płci w wynagrodzeniu na najwyższym szczeblu kierowniczym. Dotychczasowe badania sugerują, że kobiety zasiadające w radach nadzorczych zarabiają mniej niż mężczyźni, ale ta relacja jest odwrócona na stanowiskach kierowniczych: kobiety-CEO często zarabiają więcej…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców


Większość firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad 5 mld zł – o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty. Sami mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł – najwięcej od dużych firm…

czytaj więcej