Prawo

01.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ponad 237 mld zł składek od pracujących i pracodawców w projekcie budżetu na 2020 rok

Rząd przekazał do Sejmu projekt budżetu na przyszły rok.  Zakłada zerowy deficyt, czyli zrównoważenie wydatków z kasy państwa wpływami. Jedną z metod uzyskania wyższych dochodów jest zniesienie limitu wynagrodzeń od których odprowadza się składki emerytalną i rentowa pracowników oraz osób samozatrudnionych.

Projekt zakłada zniesienie limitu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, dotyczącego części składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana oznacza dodatkowe dochody w kwocie 5,1 mld zł netto. Wiceminister finansów Leszek Skiba poinformował, że projekt ustawy w tej sprawie powinien trafić do konsultacji społecznych w październiku.

Z projektu budżetu wynika, że pracownicy (osoby na umowach o pracę, zleceniu) ,samozatrudnieni i ich pracodawcy lub zleceniodawcy zapłacą w przyszłym roku:

  • ponad 217 mld zł składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
  • 12,1 mld zł składek na Fundusz Pracy,
  • 4,98 mld zł składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • 2,6 mld zł składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  • 0,4 mld zł na składek Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • 0,3 mld zł składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z projektem budżetu wszystkie dochody i wydatki wyniosą po 429,5 mld zł. Założono, że deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) ukształtuje się na poziomie 0,3 proc. PKB.

Przyjęto wzrost PKB (w ujęciu realnym) o 3,7 proc., średnioroczną inflację w wysokości 2,5 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4 proc.).

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma uprościć administracyjne postępowania egzekucyjne oraz usprawnić ściąganie długów publicznoprawnych – nieopłaconych podatków, ceł czy składek na ubezpieczenia społeczne. Podpisał ją prezydent Andrzej Duda…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencje na samorządowe inwestycje infrastrukturalne


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która przedłuża na lata 2020 i 2021 obecne przepisy dotyczące zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu ich podziału…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa procedura zamówień publicznych od 2021 roku


Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają lepiej zabezpieczać interesy wykonawców i podwykonawców w przypadku problemów z płynnością oraz zwiększyć liczbę małych i średnich firm w przetargach…

czytaj więcej