Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

15.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy: podnoszącą wysokość renty socjalnej oraz wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Renta socjalna zostanie podwyższona z 865,03 do 1029,80 zł od 1 września z wyrównaniem od 1 czerwca tego roku.

Ustawa o wsparciu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich). Zakłada także zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności – w tym celu wprowadzono regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, czyli umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Oznacza dla rodzin z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


17.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dopalacze jak narkotyki


Rząd przyjął projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W myśl projektu, dopalacze będą traktowane jak narkotyki. Nowe regulacje – w tym nowe zezwolenia dla firm – mają obowiązywać od 1 listopada…

czytaj więcej

17.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiany w służbie zdrowia


Od października asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać zwolnienia. Rząd nowelizuje ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych…

czytaj więcej

17.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mniej nowego prawa


W pierwszym półroczu przyjęto 8,7 tys. stron ustaw i rozporządzeń. Choć to wielka liczba to i tak jest o połowę mniejsza niż rok temu…

czytaj więcej