Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

12.02.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Polska na 30 miejscu w rankingu przejrzystości budżetowej

Polski budżet mógłby być bardziej transparentny i uwzględniać społeczną partycypację. Zajmujemy 30 lokatę w rankingu przejrzystości budżetowej na 115 zbadanych krajów.

W najnowszej, szóstej edycji raportu dotyczącego jawności i transparentności budżetowej na świecie (Open Budget Survey 2017) Polska zamyka trzecią dziesiątkę badanych krajów. Z 59 punktami zakwalifikowano nas do grupy krajów zapewniających ograniczony dostęp do informacji budżetowej. Osiągnęliśmy dobry wynik (82 pkt./100) dotyczący oceny jakości instytucjonalnego nadzoru nad wydatkowaniem publicznych środków. Z kolei w ocenie zakresu społecznej partycypacji w procesach budżetowych zdobyła jedynie 24 punkty.

Wyprzedziły nas np.: Gruzja, Meksyk, Rumunia czy Rosja. A na czele są Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Szwecja i Norwegia.

Open Budget S Index to ranking, gdzie sprawdza się trzy wymiary:

  • transparentności procedur budżetowych,
  • zakresu społecznej partycypacji oraz
  • jakości instytucjonalnego nadzoru nad wydatkowaniem publicznych środków.

W rekomendacjach zaleca się Polsce m.in.

  • opracowywanie i publikację budżetu obywatelskiego (tzw. Citizens Budget – przystępnej dla obywateli wersję budżetu);
  • publikację półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
  • dokonanie szeregu modyfikacji procedur budżetowych skutkujących większą spójnością dokumentacji budżetowej,
  • podjęcie działań na rzecz zwiększenia zakresu społecznej partycypacji w procedurach budżetowych.

Open Budget Survey (OBS) to międzynarodowy program badawczy koordynowany przez niezależną, organizację pozarządową Open Budget Partnership, zajmującą się promocją idei społeczeństwa obywatelskiego. Raport można pobrać ze strony IBP: http://internationalbudget.org


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wyższe stawki dla pracowników sezonowych


W czasie nadchodzących wakacji będą rekrutować także firmy niekojarzone z sezonem letnim, a średnie stawki godzinowe będą kształtować się między 15 a 20 zł brutto. Pokazują to najnowsze dane Work Service…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Małe i średnie firmy o najbliższej przyszłości


Połowa małych i średnich firm jest zadowolona z rynku zbytu w tym i w przyszłym roku. Pozostali uważają, że koniunktura będzie przeciętna. W najbliższym czasie większość z MSP zamierza inwestować, ale co czwarta firma zamierza przeznaczyć na ten cel do 20 tys. zł…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

W firmie potrzebni i młodzi i doświadczeni pracownicy


Większość firm nie ma programów rozwoju dostosowanych do osób w wieku 50+. Specjaliści uważają, że to błąd, bowiem pracownicy doświadczeni są bardziej przywiązani do miejsca pracy i mniej roszczeniowi niż młodsze pokolenia…

czytaj więcej