Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Finansowanie

22.05.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Podpisano 15 tys. umów, które przyznają środki unijne przedsiębiorstwom!

W maju rusza 50 nowych konkursów na środki z Funduszy Europejskich adresowanych do przedsiębiorców. Dzięki nim masz szansę zdobyć pieniądze na prace badawczo-rozwojowe, innowacje, działania edukacyjne, poprawę efektywności energetycznej, czy szkolenia. Ofertę dla siebie znajdą zarówno mikro-, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.  

Pełna oferta to 34 nabory z programów ogólnopolskich, 68 konkursów z programów regionalnych i 10 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź aktualne konkursy! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

Potrzebujesz utworzyć lub rozwinąć w swojej firmie centrum badawczo-rozwojowe? Pod koniec maja otwiera się konkurs, dzięki któremu możesz pozyskać środki unijne na ten cel. Dotyczy to w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Na projekty z województwa mazowieckiego w konkursie zarezerwowano 60 mln zł, natomiast dla inwestycji w pozostałych województwach 290 mln zł. To środki z Programu Inteligentny Rozwój.

Dotację możesz przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do  prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansujesz m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Więcej informacji:

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-23/

Jeszcze tylko do końca maja mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. szybkiej ścieżki w konkursie z Programu Inteligentny Rozwój, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To przyspieszona ocena wniosków o dotację.

Projekt musi dotyczyć badań przemysłowych i  prac rozwojowych albo prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Projekt musi wpisywać się również w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. To obszary kluczowe dla rozwoju kraju

Więcej informacji:

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_1_1_1_2018_msp/4_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_grudzien_2017.pdf

Wysokość maksymalnej dotacji, jaką można uzyskać zależy od charakteru projektu:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis

Więcej informacji:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112018szybka-sciezka-dla-msp/

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw i  jednostki naukowe mogą aplikować o środki z programów regionalnych na:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, umożliwiających prowadzenie dalszych prac B+R, zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, oraz przygotowanie prototypów doświadczalnych lub tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych (mazowieckie, małopolskie),
 • wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo ze środków własnych lub opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu (małopolskie),
 • pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku w celu uzyskania ochrony (kujawsko-pomorskie).

W naborze organizowanym w regionalnym programie woj. śląskiego można starać się o środki na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach i oraz wsparcie prac B+R– szczegółowe informacje na stronie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego:

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/313%20%20%20[Ikona%20innowacje]

 

Pod koniec maja otwiera się szansa na pozyskanie środków unijnych dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Współpracować ze sobą musi minimum 5 firm w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski Wschodniej.  Takie konsorcjum może pozyskać dofinansowanie na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi. Wsparcie można przeznaczyć na:

 • zakup usług doradczych
 • zakup praw patentowych, know-how, licencji oraz innych praw własności niematerialnej
 • inwestycje w zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 1 mln zł. Maksymalnie można otrzymać aż 7 mln zł wsparcia unijnego. Poziom dofinansowania wynosi do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Więcej informacji:

http://popw.parp.gov.pl/poddzialanie-1-3-1-wdrazanie-innowacji-przez-msp/poddzialanie-1-3-1-wdrazanie-innowacji-przez-msp?_ga=2.189483883.1147809073.1524490312-1768312803.1515138157

Dla dużych przedsiębiorstw pod koniec maja otwiera się nabór na projekty w obszarze energetyki. Do pozyskania są środki unijne na inwestycje, które w efekcie zmniejszą straty na przesyle i dystrybucji energii, zlikwidują indywidualne i zbiorowe źródła niskiej emisji (np. lokalne kotłownie węglowe, domowe piece grzewcze), czy lokalne źródła ciepła opalane paliwem stałym.  Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na:

 • przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu
 • budowę przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów indywidualnych – moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU)
 • budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej

O dofinansowanie z tego konkursu nie mogą ubiegać się projekty z województwa śląskiego, dla których wsparcie zarezerwowane jest w osobnym naborze (Poddziałanie 1.7.2 Programu Infrastruktura i Środowisko).

Więcej informacji:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu—iv-konkurs/

 

Zobacz również:

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2018/konkurs-nr-pois-1-7-2-3-2018.html

Jeśli znasz się na dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, czy projektowaniu uniwersalnym, jeszcze do 21 maja możesz ubiegać się o dotację na organizację szkoleń w tym temacie.

Takich szkoleń potrzebują pracownicy organów administracji publicznej, którzy wykonują zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego.

O dofinansowanie unijne na projekt szkoleniowy może ubiegać się szerokie grono podmiotów m.in. organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje i urzędy.

Szczegóły:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-7/

Przedsiębiorcy, ale również jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu i uczelnie wyższe mogą uzyskać wsparcie w zakresie m.in.:

 • rozwoju współpracy ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego oraz rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (śląskie):

dodatkowe informacje:

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/316

 

 • doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (śląskie, łódzkie);
 • przebudowy i remontu laboratoriów, sal wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (śląskie, łódzkie).

Dla przedsiębiorców, ale także jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych to ostatnie dni na złożenie wniosków o dofinasowanie w konkursie na projekty zdrowotne, dotyczące:

 • wsparcia realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów (podlaskie);
 • działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych, pracujących w trudnych warunkach, które pozwoli zdobyć nowe kwalifikacje do wykonywania lżejszych prac, adekwatnych do stanu zdrowia (śląskie),
 • tworzenia pozainstytucjonalnych form opieki medycznej (w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej) nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi oraz szkoleń i doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych

  dodatkowe informacje
  :

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2092-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-09-02-03-iz-00-26-187-18-w-ramach-poddzialania-9-2-3-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych tylko dla przedsiębiorców!

Zapraszamy do śledzenia strony.

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

 

 

Wydział Promocji i Mediów
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

 


19.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Przedsiębiorco nie czekaj do wakacji! Już teraz sięgnij po środki unijne dla swojej firmy


Niedługo rozpoczną się wakacje, ale dla wielu przedsiębiorców sezon od czerwca do sierpnia to najgorętszy czas w firmie. Podobnie jest z konkursami na Fundusze Europejskie, które nie zwalniają tempa w tym okresie…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Łomży


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Przemysłowym Łomża…

czytaj więcej

05.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Przemysłowym Łomża…

czytaj więcej