Podatki

16.09.2019 | Autor: Monika Lewandowska - starszy menedżer w CRIDO

„Podatkowy rozkład jazdy” nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej

16 lipca 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził Ursulę von der Leyen na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej, jej kadencja rozpocznie się 1 listopada 2019 r.

Swoje priorytety w zakresie m.in. podatków Ursula von der Leyen sformułowała zarówno w swoim „expose”, jak również bezpośrednio w tzw. „mission letter” do komisarza-elekta ds. gospodarki Paolo Gentiloniego, byłego premiera Włoch, który – o ile jego kandydatura zostanie zatwierdzona przez Parlament Europejski – będzie również odpowiedzialny za podatki.

Warto przyjrzeć się nowemu „rozkładowi jazdy”, ponieważ wyznacza on ogólne obszary, w których możemy spodziewać się intensywniejszych działań legislacyjnych w kolejnych 5 latach.

W Wytycznych Politycznych na następną Kadencję Komisji Europejskiej 2019-2024, nowa przewodnicząca wskazała, iż nie ustanie w wysiłkach na rzecz wprowadzenia sprawiedliwego opodatkowania zarówno przedsiębiorstw tradycyjnych jak i technologicznych.

Oczekiwania nowej przewodniczącej KE względem Paolo Gentiloniego, można ująć w 5 filarów:

Gospodarka Cyfrowa

Ursula von der Leyen wskazała, iż oczekuje od nowego komisarza współpracy z OCED i G20 przy wypracowaniu konsensusu na rzecz opodatkowania tzw. gospodarki cyfrowej z założeniem, że jeśli do końca 2020 ten konsensus nie zostanie osiągnięty to UE powinna działać samodzielnie.

Klimat

Do działań nowego komisarza będzie należeć zaadresowanie zmian klimatycznych w dwóch obszarach, po pierwsze zrewidowanie Dyrektywy w sprawie opodatkowaniu energii, a po drugie wprowadzenie transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla. Niewykluczone, iż więcej szczegółów w tym zakresie poznamy w ramach dokumentu Europejski Zielony Ład, który Ursula von der Leyen zamierza przedstawić w ciągu pierwszych 100 dni swojego urzędowania.

Dalsze uczelnianie systemu podatkowego

Nowy komisarz ma podejmować działania na rzecz dalszego uszczelniania systemu podatkowego oraz przeciwdziałania nadużyciom VAT.

Uproszczenia systemu podatkowego

Jedną z ważniejszych wytycznych jest działanie na rzecz uproszczenia systemu podatkowego UE  poprzez doprowadzenie do wejścia w życie tzw. skonsolidowanej podstawy opodatkowania (tzw. CCCTB). Prace w tym zakresie trwają już od 2011 roku, do teraz jednak tylko w niewielkim zakresie udało się wypracować konsensus co do tego, jak miałaby wyglądać taka skonsolidowana podstawa opodatkowania.

Przyjmowanie zmian podatkowych w ramach UE

Nowa przewodnicząca KE zaadresowała temat, który już od jakiegoś czasu krąży w obiegu, a mianowicie konieczność odejścia od zasady jednomyślności w zakresie podatków pomiędzy państwami członkowskimi celem sprawniejszej realizacji założonych celów. Problem ten był szczególnie wyraźny w trakcie dyskusji nt. opodatkowania gospodarki cyfrowej, ale niewątpliwie będzie również ważny w przypadku różnego rodzaju podatków nakładanych na gospodarki oparte na węglu.

Link do dokumentu programowego Ursuli von der Leyen

Link do listu nowej przewodniczącej KE do Paolo Gentiloniego


11.10.2019 | Autor: Ilona Augustyniak – starszy konsultant w CRIDO oraz Paulina Wojszko-Maciulewicz – menedżer w CRIDO

Zagadnienie na uchwałę NSA: czy strona może skarżyć się na bezczynność po wydaniu przez organ decyzji?


We wtorek 8 października 2019 r. postanowieniem o sygn. akt II OSK 1117/19 NSA przedstawił składowi 7 sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne w przedmiocie możliwości wniesienia skargi na bezczynność organu po zakończeniu przez organ postępowania i wydaniu ostatecznej decyzji z uwagi na bezprzedmiotowość takiej sprawy…

czytaj więcej

11.10.2019 | Autor: Zespół CRIDO

Postulaty podatkowe CRIDO


Widząc potrzebę lepszego zrozumienia, szerszego dialogu i stałego budowania zaufania na linii państwo-obywatel i biznes-administracja, w przededniu wyborów, chcielibyśmy przedstawić postulaty dotyczące prawa podatkowego, które powinny być brane pod uwagę przy wszelkich zmianach w zakresie prawa podatkowego…

czytaj więcej

09.10.2019 | Autor: Justyna Jóźwiak – starszy menedżer w CRIDO

Rynkowość opłat licencyjnych – jak sobie z tym radzą inni?


Sieć Taxand opublikowała raport podsumowujący przepisy i praktykę w zakresie ustalania rynkowego wynagrodzenia w transakcjach dotyczących licencji własności intelektualnej. Raport opiera się na ankiecie przeprowadzonej w 38 krajach świata (w tym w Polsce)…

czytaj więcej