Rozwój

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podatkowe rozwiązania wspierające robotyzację

W Polsce na 10 000 pracowników w przetwórstwie przemysłowym przypadają zaledwie 42 roboty. Z robotów korzysta 6 proc. polskich przedsiębiorstw, a tylko w 2018 r. ich liczba wzrosła o 17,5 proc.

Przegrywamy nie tylko z europejskim liderem, Niemcami (gdzie liczba ta wynosi 338 robotów), lecz także z Czechami (135) oraz Węgrami (84). W latach 2010-2018 nie odstawaliśmy natomiast od sąsiadów pod względem rocznej dynamiki przyrostu robotów. U nas wyniosła ona 19 proc., podczas gdy w Czechach 18,7 proc., a na Słowacji 19,5 proc. Wyraźnie prześcigają nas w regionie tylko Węgrzy (25,2 proc.). Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Drogi do przemysłu 4.0. Robotyzacja na świecie i lekcje dla Polski”. Na koniec 2018 roku w Polsce pracowały 13 632 roboty przemysłowe, z czego 39 proc. z nich funkcjonowało w branży motoryzacyjnej

 Choć koszty automatyzacji zwracają się dzięki oszczędnościom na pensjach pracowników i zwiększeniu skali działalności, to początkowe inwestycje wymagają dużych nakładów finansowych. W związku z tym przedsiębiorstwa potrzebują wspierających instrumentów podatkowych, szczególnie pozwalających na jak najszybsze uzyskanie preferencji. Takie rozwiązania z powodzeniem wdrożono w krajach azjatyckich, m.in. Singapurze i Korei Południowej, ale też we Francji czy Włoszech. W Polsce obecnie nie ma narzędzi bezpośrednio nakierowanych na wsparcie robotyzacji.

Polskie przedsiębiorstwa w znacznie mniejszym stopniu wykorzystują roboty przemysłowe, nie tylko w porównaniu do najbardziej uprzemysłowionych państw świata, ale także w porównaniu do naszych sąsiadów z grupy V4. Jednak nagromadzenie czynników wewnętrznych (demografia, rosnące koszty pracy), jak i zewnętrznych (postęp technologiczny, konieczność nadrobienia dystansu do liderów gospodarczych) sprawia, że w najbliższych latach robotyzacja powinna być niezbędnym elementem strategii rozwojowej przedsiębiorstw.  – uważają autorzy raportu. Zwracają uwagę na to, że dzięki automatyzacji  w ostatnich latach 83 proc. firm korzystających z pracy robotów zwiększyło skalę produkcji, 67 proc. zauważyło spadek kosztów produkcji, 54 proc. podniosło rentowność, 33 proc. firm zaczęło zwiększać sprzedaż za granicę, 80 proc. zadeklarowało, że roboty pozwoliły utrzymać stały poziom zatrudnienia, a 73 proc. planuje kolejne zakupy (Dolecki, 2018).

Ekonomiści przypominają, że wiele krajów stosuje narzędzia polityki fiskalnej przeznaczone na wsparcie najbardziej nowoczesnych metod produkcji. Wiele z nich umożliwia zakup nowoczesnych technologii lub inwestycje w badania i rozwój. Coraz częściej można spotkać również instrumenty bezpośrednio związane z automatyzacją przedsiębiorstw. Do katalogu sposobów służących wsparciu automatyzacji produkcji zalicza się w poszczególnych krajach ulgi podatkowe, preferencyjne rozwiązania w zakresie amortyzacji środków trwałych, bezpośrednie wsparcie finansowe, a także specjalny status nadawany wiodącym przedsiębiorstwom.

Autorzy raportu proponują wprowadzenie systemu ulg wspierających automatyzację produkcji, bazującego na najlepszych doświadczeniach międzynarodowych. Do rozwiązań wdrożonych w innych państwach zalicza się w szczególności:

– możliwość preferencyjnej lub natychmiastowej amortyzacji wydatku na automatyzację, tzn. jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu całego kosztu zakupionego sprzętu lub dokonania jego przyspieszonej amortyzacji; ˆ

– wprowadzenie ulgi dla inwestycji w automatyzację produkcji (ulgi takie funkcjonują we Francji, we Włoszech, w Singapurze, Malezji i Korei Południowej);

– wprowadzenie ulgi dla przedsiębiorstw zautomatyzowanych w postaci niższej stawki podatku dochodowego dla wpływów pochodzących z działalności zautomatyzowanej;

– dla mikro, małych i średnich „podatników zautomatyzowanych” – prostej ulgi, tzn. niższej stawki podatku dochodowego dla całości osiąganych przychodów (rozwiązania takie działają w Singapurze, Malezji, Tajlandii i Korei Południowej);

–  zniesienie limitu czasowego na rozliczenie straty z działalności zautomatyzowanej oraz wprowadzenie dwóch szczególnych metod rozliczeń międzyokresowych: możliwości rozliczenia straty w poprzednim roku podatkowym oraz przeznaczonego dla zautomatyzowanych firm sektora MSP uwzględnienia kosztów planowanej w przyszłości inwestycji w rozliczeniu podatkowym (regulacja obowiązująca w Niemczech);

– preferencyjne traktowanie wybranych podmiotów przez wyodrębnienie kategorii „podatnika zautomatyzowanego”, dające firmie prestiż oraz konkretne korzyści podatkowe. Korzystnym rozwiązaniem dla takich podatników byłoby wprowadzenie możliwości kwartalnego rozliczania zaliczek oraz skróconego okresu oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku;

– możliwość częściowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu nie tylko ponoszonych w danym czasie, ale także planowanych na przyszłe lata wydatków związanych z automatyzacją lub robotyzacją, w tym odpisów amortyzacyjnych. Z preferencji mógłby skorzystać podatnik w ciągu dwóch lat poprzedzających dokonanie inwestycji, o ile jej realizacja nastąpi w ciągu kolejnych trzech lat.

Raport prezentowany jest na stronie: http://pie.net.pl/category/publikacje/raporty/ http://pie.net.pl/category/publikacje/raporty/

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Inwestycje w gospodarce coraz niższe


Produkcja budowlano-montażowa spadła w grudniu o 3,3 proc. w skali roku wobec spadku o 4,7 proc. w listopadzie. W całym czwartym kwartale 2019 r. spadek mógł wynieść ok. 4 proc, co może oznaczać pogorszenie dynamiki inwestycji w gospodarce w tym okresie…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podwyżki na miarę inflacji


Sporo firm w tym roku zamierza podnosić płace tylko o poziom rekompensujący inflację. Realne podwyżki planuje co piąta firma…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy hamują z zatrudnianiem


Tylko jeden na ośmiu przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy ma zamiar w tym roku zatrudnić nowych pracowników. Tyle samo chce ciąć etaty…

czytaj więcej