Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

12.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płynne przekazywanie biznesowej schedy

Sprawniejsza sukcesja firmy będzie możliwa po wejściu w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.  Jednoosobowa firma to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej – podmioty takie stanowią około 80 proc. polskich przedsiębiorców.

Ustawę przyjął Sejm. Nowe przepisy mają umożliwić przedsiębiorcom powołanie tzw. zarządcy sukcesyjnego, który przejmie prowadzenie firmy po śmierci właściciela. Zarządcę sukcesyjnego można wybrać na dwa sposoby. Pierwszy odbywa się za życia: przedsiębiorca wskazuje osobę, która po jego śmierci, przejmie zarządzanie firmą.  Drugi sposób polega na tym, że po śmierci właściciela, ustalenie zarządcy ma następować na zasadzie wyboru większością 85 proc. głosów osób, które dziedziczą majątek firmy. Wymagana większość obliczana jest według udziałów w przedsiębiorstwie.

Zarządca będzie mógł działać do czasu, gdy zostanie podzielony majątek spadkowy, ale maksymalnie 2 lata.

Nowela umożliwia posługiwaniem się od dnia otwarcia spadku do działu spadku dotychczasową firmą spadkodawcy z dodatkiem “w spadku”.

Prawem dysponowania pieniędzmi na rachunku bankowym przedsiębiorcy wykorzystywanym przy prowadzeniu przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego.

Wprowadzeniem reguły, zgodnie, z którą stosunki prawne, w tym umowy cywilnoprawne, które nie są ściśle związane z osobą spadkodawcy, będą mogły pozostać w mocy.

Wprowadzeniem możliwości przejęcia przez następców prawnych przedsiębiorcy praw i obowiązków administracyjnych wynikających m.in. z koncesji, licencji i zezwoleń.

Dzięki zarządowi sukcesyjnemu: możliwe będzie korzystanie z przyznanej zmarłemu przedsiębiorcy pomocy publicznej.

Gdy zarząd sukcesyjny będzie ustanowiony stosunki pracy zostaną zachowane, natomiast, jeśli zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony po pewnym czasie od otwarcia spadku – stosunki pracy wygasną po 30 dniach, lecz pracownikom będzie przysługiwało pierwszeństwo w zatrudnieniu w przedsiębiorstwie; w okresie przejściowym możliwe będzie natomiast zawarcie porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach.

Zarządca sukcesyjny zostanie będzie osobą uprawioną do dokonywania czynności związanych z zatrudnieniem.

Nowela wprowadza nowy “rodzaj” podatnika niektórych podatków – przedsiębiorstwo w spadku; wprowadzenie ciągłość rozliczeń podatkowych w zakresie podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. w szczególności podatku VAT, podatku dochodowego, podatku akcyzowego.

Możliwe będzie posługiwanie się NIP-em zmarłego przedsiębiorcy przez przedsiębiorstwo w spadku.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Fiskus wykorzysta dane z GPS


Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zakłada uzupełnienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów o lokalizatory albo zewnętrzne systemy lokalizacji. Za ich brak przewoźnikowi będą grozić kary do 10 tys. zł. W niektórych przypadkach odpowiedzialność poniesie również kierowca…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Czasowe dopłaty do wynajmowanych mieszkań


16 mld zł rząd chce przeznaczyć na pomoc mieszkaniową w ramach programu ‘Mieszkanie na start’ w ciągu najbliższej dekady.  Przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płaca minimalna w 2019 roku


Rząd chce by wynagrodzenie minimalne wyniosło w przyszłym roku 2220 zł.  To o 5,7 proc. (120 zł) więcej niż w tym roku. Minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych ma wynieść 14,50 zł…

czytaj więcej