Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Finansowanie

22.05.2018 | Autor: Barbara Kopijkowska-Nowak - Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

Platforma współpracy – zaproszenie do inwestowania zagranicą

Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki  jest jednym z głównych celów Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.

Drogą do osiągnięcia długoterminowych celów internacjonalizacji jest m.in. zainteresowanie i zaangażowanie się jak największej liczby podmiotów w działalność międzynarodową i następnie wspieranie ich w ekspansji eksportowej oraz kapitałowej.

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT dysponuje m.in. informacjami o zasadach i  firmach możliwych do przejęcia przez inwestorów zagranicznych w Serbii  i w Niemczech. Czekamy też na podobne informacje z Kazachstanu. Jak tylko będziemy w posiadaniu tego rodzaju  informacji  dotyczących kolejnych krajów – będziemy przekazywać je niezwłocznie do Państwa.

Poniżej przesyłam linki i listy ww.  firm w Serbii  oraz link do internetowej platformy wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami poszukującymi następców a tymi, którzy chcieliby zaangażować się w funkcjonujące już biznesy i przejąć je, chroniąc tym samym firmy przed likwidacją z powodu braku następców. Platforma jest uruchomiona przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii  pod adresem www.nexxt-change.org . Portal ten można nie tylko przeszukiwać pod kątem znalezienia odpowiedniej do przejęcia firmy, ale też umieścić np. ofertę polskiej firmy zainteresowanej przejęciami na rynku niemieckim (dla przykładu:https://www.nexxt-change.org/DE/Service/Germany-Trade-Invest/Kaufgesuche-Ausland/inhalt.html).

W związku z powyższym, wykorzystując już istniejący kanał komunikacji  – “platformę współpracy” między administracją rządową a polskim biznesem – zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższych informacji przedsiębiorcom  i  zainteresowanie ich istniejącymi możliwościami kapitałowej ekspansji zagranicznej. Ze swojej strony oferujemy pełne wsparcie i pomoc zainteresowanym firmom.

Jednocześnie prosimy o informowanie nas o zainteresowaniu i podejmowanych działaniach polskich firm w tym zakresie.

Barbara Kopijkowska-Nowak

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
tel. 22 262 97 43
Barbara.Kopijkowska-Nowak@mpit.gov.pl.
www.mpit.gov.pl


19.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Przedsiębiorco nie czekaj do wakacji! Już teraz sięgnij po środki unijne dla swojej firmy


Niedługo rozpoczną się wakacje, ale dla wielu przedsiębiorców sezon od czerwca do sierpnia to najgorętszy czas w firmie. Podobnie jest z konkursami na Fundusze Europejskie, które nie zwalniają tempa w tym okresie…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Łomży


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Przemysłowym Łomża…

czytaj więcej

05.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Przemysłowym Łomża…

czytaj więcej