Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Finansowanie

22.05.2018 | Autor: Barbara Kopijkowska-Nowak - Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

Platforma współpracy – zaproszenie do inwestowania zagranicą

Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki  jest jednym z głównych celów Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.

Drogą do osiągnięcia długoterminowych celów internacjonalizacji jest m.in. zainteresowanie i zaangażowanie się jak największej liczby podmiotów w działalność międzynarodową i następnie wspieranie ich w ekspansji eksportowej oraz kapitałowej.

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT dysponuje m.in. informacjami o zasadach i  firmach możliwych do przejęcia przez inwestorów zagranicznych w Serbii  i w Niemczech. Czekamy też na podobne informacje z Kazachstanu. Jak tylko będziemy w posiadaniu tego rodzaju  informacji  dotyczących kolejnych krajów – będziemy przekazywać je niezwłocznie do Państwa.

Poniżej przesyłam linki i listy ww.  firm w Serbii  oraz link do internetowej platformy wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami poszukującymi następców a tymi, którzy chcieliby zaangażować się w funkcjonujące już biznesy i przejąć je, chroniąc tym samym firmy przed likwidacją z powodu braku następców. Platforma jest uruchomiona przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii  pod adresem www.nexxt-change.org . Portal ten można nie tylko przeszukiwać pod kątem znalezienia odpowiedniej do przejęcia firmy, ale też umieścić np. ofertę polskiej firmy zainteresowanej przejęciami na rynku niemieckim (dla przykładu:https://www.nexxt-change.org/DE/Service/Germany-Trade-Invest/Kaufgesuche-Ausland/inhalt.html).

W związku z powyższym, wykorzystując już istniejący kanał komunikacji  – “platformę współpracy” między administracją rządową a polskim biznesem – zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższych informacji przedsiębiorcom  i  zainteresowanie ich istniejącymi możliwościami kapitałowej ekspansji zagranicznej. Ze swojej strony oferujemy pełne wsparcie i pomoc zainteresowanym firmom.

Jednocześnie prosimy o informowanie nas o zainteresowaniu i podejmowanych działaniach polskich firm w tym zakresie.

Barbara Kopijkowska-Nowak

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
tel. 22 262 97 43
Barbara.Kopijkowska-Nowak@mpit.gov.pl.
www.mpit.gov.pl


07.08.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów, Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Interesują Cię badania, prace rozwojowe oraz innowacje?


Zatem Szybka Ścieżka z Programu Inteligentny Rozwój jest właśnie dla Ciebie. Budżet tego konkursu to aż 700 mln pln! Konkurs startuje już 16.08. Skorzystaj – warto!

czytaj więcej

31.07.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów, Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Bliżej ludzkich potrzeb


Dostępność Plus – to główny temat nowego Biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Kogo dotyczy ten program? Jakie są jego najważniejsze założenia?…

czytaj więcej

24.07.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów, Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Gwarancja Biznesmax z dotacją


Chcesz zdobyć gwarancję stanowiącą zabezpieczenie kredytu dla Twojej firmy? Program Inteligentny Rozwój daje Ci taką możliwość. Maksymalna wysokość gwarancji może sięgnąć nawet 80% wartości kredytu!

czytaj więcej