Rozwój

01.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

PIP chce nowych kompetencji

Państwowa Inspekcja Pracy po październikowych wyborach parlamentarnych zamierza przedstawić projekt ustawy zakładający rozszerzenie kompetencji inspektorów. Zgodnie z tą propozycją w określonych przypadkach mieliby prawo przekształcić umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. – podał portal prawo.pl

Portal powołał się na rozmowę Wiesławem Łyszczkiem, Głównym Inspektorem Pracy. Szef inspekcji pracy powiedział, że jest już przygotowany projekt ustawy w sprawie rozszerzenia kompetencji PIP. – Od dłuższego czasu postulujemy, żeby zmienić niektóre przepisy. Chodzi m.in. o to, aby inspektorzy mieli możliwość – w drodze decyzji administracyjnej – zmiany umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę – wyjaśnił Wiesław Łyszczek. Inna propozycja, która ma się znaleźć w projekcie, dotyczy zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla inspektorów pracy przy planowanych kontrolach. – Obecnie przed wejściem na kontrolę inspektor potrzebuje do tego upoważnienia, po które musi przyjść do okręgowego inspektoratu pracy. Do generuje dodatkowe koszty np. dojazdu do inspektoratów. Myślę, że musimy dążyć do tego, aby upraszczać kontrole, bo to jest w interesie wszystkich – powiedział w tekście szef PIP.

Tekst: https://www.prawo.pl/kadry/przeksztalcenie-umowy-cywilnoprawnej-w-umowe-o-prace-bedzie,480657.html

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Meandry systemu emerytalnego


Osoby, które płacą składki emerytalne od najniższej płacy  przez 25 lat nie będą miały tyle zgromadzonego wkładu ubezpieczeniowego by otrzymać minimalne świadczenie. Pomimo to je dostaną ponieważ umożliwi im to staż ubezpieczeniowy…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy szukają tanich ofert szkoleniowych


Dla pracowników HR przy wyborze firmy szkoleniowej wciąż najważniejsze są: cena i rekomendacje znajomych. Mniej zwracają uwagę na nagrody i prestiż, jakimi cieszy się firma szkoleniowa…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmniejsza się liczba ofert pracy


Szczyt swoich możliwości rynek wakatów osiągnął w listopadzie 2018 roku. Od tamtego czasu liczba internetowych ofert pracy ostro maleje. Skala zmniejszania się liczy ogłoszeń jest podobna do tej, która miała miejsce w 2013 roku…

czytaj więcej