Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

10.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pierwsze kasy on-line od nowego roku

Rząd chce by kasy on-line zaczęły działać od przyszłego roku. Automatycznie przekażą do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji pozwalające na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru lub usługa, a także godziny sprzedaży.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, przedłożony przez ministra finansów. Dane z kas rejestrujących będą elektronicznym obrazem paragonów. Do CRK będą wpływały w czasie rzeczywistym, to umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej. Rząd chce w ten sposób wzmocnić kontrolę prawidłowości rozliczania podatku VAT, w tym kontrolę rozliczeń u przedsiębiorców.

Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, mają stosować tylko nowy typ kas. To branże: sprzedaży paliw, naprawy pojazdów (kasy on-line od 1 stycznia 2019 r.), gastronomii, zakwaterowaniu (od 1 lipca 2019 r.) usług fryzjerskich, kosmetycznych, medycznych, prawniczych, budowlanych (od 1 stycznia 2020 r.).

Zgodnie z projektem, dopuszczono stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.). Kasy „starego” rodzaju będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu wyeksploatowania się.

Projekt przewiduje refundację kosztów zakupu kas online w wysokości 90 proc. ceny (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł. Minister finansów będzie mógł w rozporządzeniu podnieść tę kwotę refundacji. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 października 2018 r.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

E – zwolnienia od grudnia zamiast od lipca


Rząd chce przesunąć termin wejścia w życie przepisów o e-zwolnieniach. Od 1 lipca miały być jedyną formą wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Zapowiedź złożyła minister pracy…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pomocnik rolnika coraz bliżej ustawowych zapisów


Senat przyjął bez zmian nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadza nowy typ współpracy pomiędzy rolnikami a pracownikami sezonowymi…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor:  Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd chce, by kierowcy nie musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego auta


Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Takie zmiany zawiera nowela prawa drogowego…

czytaj więcej