Rozwój

11.02.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Tylko co piąty pracownik chce stałych godzin pracy

Pracownikom w coraz większym stopniu zależy na elastycznym czasie pracy i możliwości pracy zdalnej nawet kosztem braku stałego miejsca w biurze. Pod tym względem są bardziej postępowi niż ich szefowie.

Ponad 90 proc.  badanych chce mieć wpływ na działania HR, rozwój firmy i jej kulturę organizacyjną. Zależy im, aby samodzielnie wybierać benefity pozapłacowe czy szkolenia. Chętnie angażują się w akcje społeczne i charytatywne organizowane przez pracodawcę.

Ponad 80 proc. pracowników chce elastycznie zaczynać i kończyć czas pracy w zależności od natężenia obowiązków i prywatnych zobowiązań. W zamian są w stanie zaakceptować brak stałego miejsca pracy w biurze czy konieczność biznesową zostania w pracy po godzinach, np. przy wzmożonej intensywności projektów. Tak wynika z raportu Antal i Sodexo „Cztery osobowości – jeden rynek pracy”. Dla większości  (76 proc.) respondentów ważna jest możliwość wygodnego dbania o zdrowy styl życia.  Część uważa, że elastyczność powinna dotyczyć nie tylko czasu pracy, ale także benefitów proponowanych przez szefów. Pojawiły się w badaniu propozycje konsultacji z dietetykiem czy kart lunchowych.

Ale dla ponad połowy ankietowanych ciekawa praca to taka, w której istnieje ciągły dostęp do informacji służbowych oraz możliwe są delegacje i wyjazdy.

41 proc. pracowników uważa, że pracodawca powinien wprowadzić zasadę braku e-maili poza godzinami pracy. Co trzeci pracownik chce móc zajmować się prywatnymi sprawami (jeśli musi) w czasie pracy, ale jednocześnie jest gotowych wypełniać obowiązki służbowe poza biurem.

Jednak wciąż przy ocenie pracy najważniejsze są: wysokość oferowanego wynagrodzenia oraz oferta świadczeń pozapłacowych. Na kolejnych miejscach respondenci wymienili: możliwości rozwoju, wartości społeczne, zgodność z zainteresowaniami oraz możliwości uczenia się.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dziesięć trendów HR


Specjaliści HR muszą być na bieżąco z wieloma czynnikami kształtującymi współczesny rynek: rozwojem technologicznym, zmianami gospodarczymi, globalizacją czy automatyzacją. Wszystkie wpływają na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i pomagają przyciągać utalentowanych pracowników…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć na szczeblu kierowniczym w europejskich firmach


Chociaż różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są intensywnie badana przez kilka dziesięcioleci, niewiele wiadomo o różnicach płci w wynagrodzeniu na najwyższym szczeblu kierowniczym. Dotychczasowe badania sugerują, że kobiety zasiadające w radach nadzorczych zarabiają mniej niż mężczyźni, ale ta relacja jest odwrócona na stanowiskach kierowniczych: kobiety-CEO często zarabiają więcej…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców


Większość firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad 5 mld zł – o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty. Sami mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł – najwięcej od dużych firm…

czytaj więcej