Rozwój

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Oznaki nasycenia na rynku wakatów

Rynek internetowych ofert pracy osiągnął już szczyt swoich obecnych możliwości, a liczba nowych miejsc pracy, które tworzą przedsiębiorcy, ustabilizowała się.

Tak uważa Robert Pater, ekonomista, który co miesiąc przygotowuje Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu. W czerwcu nieznacznie spadł do wartości najniższej od 10 miesięcy.

W czerwcu wzrost liczby wakatów wystąpił jedynie w woj. łódzkim, opolskim oraz podlaskim. W tym ostatnim regionie był on jednak marginalny. Największy spadek obserwowano  w woj. warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podkarpackim.  Patrząc z perspektywy tego roku realny przyrost liczby ofert odnotowano jedynie w woj. podkarpackim oraz podlaskim. Największy spadek wystąpił w woj. kujawsko-pomorskim.

W czerwcu najwięcej ogłoszeń dotyczyło zawodów  usługowych, najgorzej zaś wypadły anonse dla osób wykonujących zawody proste i fizyczne. W porównaniu do sytuacji przed rokiem już jedynie liczba wakatów dla przedstawicieli zawodów usługowych jest obecnie wyższa. Pracodawcy szukali mniej pracowników  w branży ubezpieczeniowej, franczyzie oraz doradztwie niż w maju. Wzrost wystąpił zaś przede wszystkim w przypadku ogłoszeń o zatrudnieniu prawników, w sektorze publicznym oraz kontroli jakości. – Sektor publiczny jest jedyną kategorią z tej grupy ofert pracy, która nieprzerwanie rośnie czwarty miesiąc z rzędu. W skali całego bieżącego roku dodatnie tempo wzrostu liczby wakatów obserwowaliśmy właśnie w sektorze publicznym, prawie, a także w public relations. Trwalsza redukcja ofert jest wciąż najbardziej widoczna w branży bankowej. – dodaje Robert Pater.

Potrzebni byli pracownicy w branży budowlanej i informatycznej, przede wszystkim przybyło ofert pracy dla budowlańców z co najmniej średnim wykształceniem, informatycznych administratorów oraz specjalistów ds. e-commerce. – W skali całego bieżącego roku największy wzrost liczby ofert obserwowaliśmy w branży energetycznej, zaś największy spadek w przypadku bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Notujemy również ogólnie mniej ofert niż w ubiegłym roku dla inżynierów oraz innych wykwalifikowanych pracowników sektora przemysłowego. – relacjonuje Pater.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w Internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Meandry systemu emerytalnego


Osoby, które płacą składki emerytalne od najniższej płacy  przez 25 lat nie będą miały tyle zgromadzonego wkładu ubezpieczeniowego by otrzymać minimalne świadczenie. Pomimo to je dostaną ponieważ umożliwi im to staż ubezpieczeniowy…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy szukają tanich ofert szkoleniowych


Dla pracowników HR przy wyborze firmy szkoleniowej wciąż najważniejsze są: cena i rekomendacje znajomych. Mniej zwracają uwagę na nagrody i prestiż, jakimi cieszy się firma szkoleniowa…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmniejsza się liczba ofert pracy


Szczyt swoich możliwości rynek wakatów osiągnął w listopadzie 2018 roku. Od tamtego czasu liczba internetowych ofert pracy ostro maleje. Skala zmniejszania się liczy ogłoszeń jest podobna do tej, która miała miejsce w 2013 roku…

czytaj więcej