Rozwój

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Oznaki nasycenia na rynku wakatów

Rynek internetowych ofert pracy osiągnął już szczyt swoich obecnych możliwości, a liczba nowych miejsc pracy, które tworzą przedsiębiorcy, ustabilizowała się.

Tak uważa Robert Pater, ekonomista, który co miesiąc przygotowuje Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu. W czerwcu nieznacznie spadł do wartości najniższej od 10 miesięcy.

W czerwcu wzrost liczby wakatów wystąpił jedynie w woj. łódzkim, opolskim oraz podlaskim. W tym ostatnim regionie był on jednak marginalny. Największy spadek obserwowano  w woj. warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podkarpackim.  Patrząc z perspektywy tego roku realny przyrost liczby ofert odnotowano jedynie w woj. podkarpackim oraz podlaskim. Największy spadek wystąpił w woj. kujawsko-pomorskim.

W czerwcu najwięcej ogłoszeń dotyczyło zawodów  usługowych, najgorzej zaś wypadły anonse dla osób wykonujących zawody proste i fizyczne. W porównaniu do sytuacji przed rokiem już jedynie liczba wakatów dla przedstawicieli zawodów usługowych jest obecnie wyższa. Pracodawcy szukali mniej pracowników  w branży ubezpieczeniowej, franczyzie oraz doradztwie niż w maju. Wzrost wystąpił zaś przede wszystkim w przypadku ogłoszeń o zatrudnieniu prawników, w sektorze publicznym oraz kontroli jakości. – Sektor publiczny jest jedyną kategorią z tej grupy ofert pracy, która nieprzerwanie rośnie czwarty miesiąc z rzędu. W skali całego bieżącego roku dodatnie tempo wzrostu liczby wakatów obserwowaliśmy właśnie w sektorze publicznym, prawie, a także w public relations. Trwalsza redukcja ofert jest wciąż najbardziej widoczna w branży bankowej. – dodaje Robert Pater.

Potrzebni byli pracownicy w branży budowlanej i informatycznej, przede wszystkim przybyło ofert pracy dla budowlańców z co najmniej średnim wykształceniem, informatycznych administratorów oraz specjalistów ds. e-commerce. – W skali całego bieżącego roku największy wzrost liczby ofert obserwowaliśmy w branży energetycznej, zaś największy spadek w przypadku bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Notujemy również ogólnie mniej ofert niż w ubiegłym roku dla inżynierów oraz innych wykwalifikowanych pracowników sektora przemysłowego. – relacjonuje Pater.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w Internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dziesięć trendów HR


Specjaliści HR muszą być na bieżąco z wieloma czynnikami kształtującymi współczesny rynek: rozwojem technologicznym, zmianami gospodarczymi, globalizacją czy automatyzacją. Wszystkie wpływają na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i pomagają przyciągać utalentowanych pracowników…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć na szczeblu kierowniczym w europejskich firmach


Chociaż różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są intensywnie badana przez kilka dziesięcioleci, niewiele wiadomo o różnicach płci w wynagrodzeniu na najwyższym szczeblu kierowniczym. Dotychczasowe badania sugerują, że kobiety zasiadające w radach nadzorczych zarabiają mniej niż mężczyźni, ale ta relacja jest odwrócona na stanowiskach kierowniczych: kobiety-CEO często zarabiają więcej…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców


Większość firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad 5 mld zł – o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty. Sami mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł – najwięcej od dużych firm…

czytaj więcej