Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

12.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

OZE po nowemu, wiatraki bez większych zmian

Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja zezwala na modernizację istniejących turbin wiatrowych, niespełniających warunków wprowadzonej w 2016 r. tzw. ustawy odległościowej.

W noweli wprowadzono kilka ważnych zmian dotyczących rozbudowy OZE w Polsce.  Skorygowano przepisy na temat pomocy publicznej zakwestionowane przez Komisję Europejską. Wprowadzono nowy, tryb wsparcia dla małych instalacji wodnych i biogazowych. Nowe przepisy z aukcyjnego systemu wsparcia wyłączają instalacje małe (500 kW – 1 MW) i mikro (do 500 kW), ale tylko te wykorzystujące wodę, biogaz i biogaz rolniczy. Otrzymają gwarantowane taryfy.

Usprawniono procedury aukcyjne. W aukcji będzie mógł  wystartować podmiot, który ma prawomocne pozwolenie na wznoszenie  i wykorzystanie sztucznych wysp oraz posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  Nie będzie potrzebne  już pozwolenie na budowę.

Nowelizacja znosi zakaz modernizacji istniejących turbin wiatrowych, niespełniających warunków wprowadzonej w 2016 r. tzw. ustawy odległościowej. Ale wiatrak teraz będzie można zmodernizować, pod warunkiem, że nie zwiększy to jego oddziaływania na środowisko oraz – nie wzrośnie jego moc zainstalowana.

Zgodnie z nowelizacją każda modernizacja zwiększająca moc elektrowni (nawet bez wpływu na środowisko, np. zwiększenia poziomu hałasu) wymaga uzyskania odrębnej decyzji środowiskowej, co znacznie wydłuży proces inwestycyjny.

Ustawa przewiduje wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów tzw. ustawy odległościowej.

Przywraca warunki opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości sprzed stycznia ubiegłego roku. Likwiduje wątpliwości interpretacyjne co do sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości. Projekt zakłada ujednolicenie przepisów wstecznie, od 1 stycznia 2018 r. w brzmieniu bardziej korzystnym dla podatnika – opodatkowana ma być tylko część budowlana.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Fiskus wykorzysta dane z GPS


Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zakłada uzupełnienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów o lokalizatory albo zewnętrzne systemy lokalizacji. Za ich brak przewoźnikowi będą grozić kary do 10 tys. zł. W niektórych przypadkach odpowiedzialność poniesie również kierowca…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Czasowe dopłaty do wynajmowanych mieszkań


16 mld zł rząd chce przeznaczyć na pomoc mieszkaniową w ramach programu ‘Mieszkanie na start’ w ciągu najbliższej dekady.  Przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płaca minimalna w 2019 roku


Rząd chce by wynagrodzenie minimalne wyniosło w przyszłym roku 2220 zł.  To o 5,7 proc. (120 zł) więcej niż w tym roku. Minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych ma wynieść 14,50 zł…

czytaj więcej