Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Finansowanie

29.05.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Otwarte innowacje to projekt dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Polega na kreowaniu i wspieraniu transferu technologii do przedsiębiorstw, a także na tworzeniu bazy wiedzy o otwartych innowacjach. Ze wsparcia programu mogą korzystać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem nowych technologii mogą składać wnioski o granty na doradztwo technologiczne i prawne. Wsparcie realizowane jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Nabór wniosków ma charakter ciągły.

  • Usługi doradcze o charakterze technologicznym:

związane z dopasowaniem technologii pod względem technicznym, środowiskowym, ekonomicznym do potrzeb przedsiębiorcy, w formie audytu technologicznego: w zakresie zagadnień produkcyjno-technologicznych, zarządzania inwestycjami, zarządzania w zakresie implementacji nowych rozwiązań, działalności operacyjnej (struktura procesów produkcyjnych, automatyzacja produkcji), działalności badawczo-rozwojowej (poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, zakres, forma, strategia badawczo-rozwojowa), sposobów zarządzania jakością (przyjęte standardy, stosowane procesy kontroli);

  • związane m.in. z koniecznością prowadzenia prac dostosowujących zakupioną technologię do potrzeb i specyfiki działalności grantobiorcy w okresie wdrażania technologii.
  • Usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym:

związane z konstruowaniem umowy nabycia Wartości Niematerialnych i Prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa stron i efektywności transakcji:

  • weryfikacja, czy sprzedający technologię jest rzeczywiście uprawniony do jej sprzedaży, czy udzielenia licencji;
  • jaki jest faktyczny poziom ochrony danej technologii i jaki jest jej zasięg terytorialny, czy występują (a jeśli tak, to jakie) prawa zależne i jaki mają one wpływ na wdrożenie technologii;
  • czy przedsiębiorca będzie miał możliwość rozwijania zakupionej technologii.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania grantu znajdują się w portalu Sieć Otwartych Innowacji:

 https://siecotwartychinnowacji.pl/doradztwo-ogolne-2/ 

po więcej informacji o funduszach europejskich zapraszamy na stronę: funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Wydział Promocji i Mediów
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


07.08.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów, Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Interesują Cię badania, prace rozwojowe oraz innowacje?


Zatem Szybka Ścieżka z Programu Inteligentny Rozwój jest właśnie dla Ciebie. Budżet tego konkursu to aż 700 mln pln! Konkurs startuje już 16.08. Skorzystaj – warto!

czytaj więcej

31.07.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów, Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Bliżej ludzkich potrzeb


Dostępność Plus – to główny temat nowego Biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Kogo dotyczy ten program? Jakie są jego najważniejsze założenia?…

czytaj więcej

24.07.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów, Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Gwarancja Biznesmax z dotacją


Chcesz zdobyć gwarancję stanowiącą zabezpieczenie kredytu dla Twojej firmy? Program Inteligentny Rozwój daje Ci taką możliwość. Maksymalna wysokość gwarancji może sięgnąć nawet 80% wartości kredytu!

czytaj więcej