Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Finansowanie

29.05.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Otwarte innowacje to projekt dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Polega na kreowaniu i wspieraniu transferu technologii do przedsiębiorstw, a także na tworzeniu bazy wiedzy o otwartych innowacjach. Ze wsparcia programu mogą korzystać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem nowych technologii mogą składać wnioski o granty na doradztwo technologiczne i prawne. Wsparcie realizowane jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Nabór wniosków ma charakter ciągły.

  • Usługi doradcze o charakterze technologicznym:

związane z dopasowaniem technologii pod względem technicznym, środowiskowym, ekonomicznym do potrzeb przedsiębiorcy, w formie audytu technologicznego: w zakresie zagadnień produkcyjno-technologicznych, zarządzania inwestycjami, zarządzania w zakresie implementacji nowych rozwiązań, działalności operacyjnej (struktura procesów produkcyjnych, automatyzacja produkcji), działalności badawczo-rozwojowej (poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, zakres, forma, strategia badawczo-rozwojowa), sposobów zarządzania jakością (przyjęte standardy, stosowane procesy kontroli);

  • związane m.in. z koniecznością prowadzenia prac dostosowujących zakupioną technologię do potrzeb i specyfiki działalności grantobiorcy w okresie wdrażania technologii.
  • Usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym:

związane z konstruowaniem umowy nabycia Wartości Niematerialnych i Prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa stron i efektywności transakcji:

  • weryfikacja, czy sprzedający technologię jest rzeczywiście uprawniony do jej sprzedaży, czy udzielenia licencji;
  • jaki jest faktyczny poziom ochrony danej technologii i jaki jest jej zasięg terytorialny, czy występują (a jeśli tak, to jakie) prawa zależne i jaki mają one wpływ na wdrożenie technologii;
  • czy przedsiębiorca będzie miał możliwość rozwijania zakupionej technologii.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania grantu znajdują się w portalu Sieć Otwartych Innowacji:

 https://siecotwartychinnowacji.pl/doradztwo-ogolne-2/ 

po więcej informacji o funduszach europejskich zapraszamy na stronę: funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Wydział Promocji i Mediów
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


19.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Przedsiębiorco nie czekaj do wakacji! Już teraz sięgnij po środki unijne dla swojej firmy


Niedługo rozpoczną się wakacje, ale dla wielu przedsiębiorców sezon od czerwca do sierpnia to najgorętszy czas w firmie. Podobnie jest z konkursami na Fundusze Europejskie, które nie zwalniają tempa w tym okresie…

czytaj więcej

12.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Łomży


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Przemysłowym Łomża…

czytaj więcej

05.06.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Parku Przemysłowym Łomża…

czytaj więcej