Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

08.06.2018 | Autor: Daniel  Panek – Crido Taxand

Opodatkowanie PON części technicznych elektrowni wiatrowych coraz bliżej

Obecnie przepisy pozwalają bowiem na uznanie za budowlę na gruncie PON (a więc opodatkowanie 2% podatkiem od wartości) zarówno części budowlanej, jak i technicznej elektrowni wiatrowej, co powoduje, że niektóre gminy uznają za opodatkowaną całą elektrownię, a inne jedynie jej część budowlaną (w zależności od interpretacji przepisów). Nowelizacja ma natomiast zapewnić przywrócenie jasnych zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych sprzed 2017 r. tj. wyjaśnić, że budowlą dla potrzeb PON jest jedynie część budowlana.

Kluczowym jest przy tym fakt, że pomimo wciąż niezakończonych prac nad ustawą (teraz będzie się nią zajmował Senat), nowelizacja wejdzie w życie z mocą wsteczną tj. z mocą od 1 stycznia 2018 r.

Oznacza to, że wszyscy podatnicy uiszczający w tym roku podatek zgodnie z niekorzystną dla nich interpretacją przepisów (tj. od całości elektrowni wiatrowej) będą uprawnieni do żądania zwrotu nadpłaty. Sytuacja ta zapewne nie będzie również komfortowa dla samorządów, które zmuszone będą do zwrotu środków już uwzględnionych w budżetach.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że możliwe jest również, że konieczność zwrotu podatku obejmie nie tylko rok 2018, ale również 2017 – w ubiegłym tygodniu NSA zdecydował się bowiem skierować do poszerzonego składu sądu tego sądu pytanie prawne, w ramach którego rozstrzygnięta zostanie kwestia czy zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. faktycznie doprowadziły do objęcia opodatkowaniem PON całości elektrowni wiatrowych, czy też należy uznać, że nie miały one wpływu na kwestię wysokości podatku.

Na chwilę obecną nie jest jeszcze znany termin podjęcia ww. uchwały, niemniej jednak dla inwestorów z branży OZE jest to zapewne jedno z najbardziej wyczekiwanych rozstrzygnięć sądowych.


06.08.2018 | Autor: Mateusz Jałkowski – Crido

Nowelizacja TP: Nowe progi


W dzisiejszym wpisie z cyklu o projektowanych zmianach przepisów dotyczących cen transferowych skoncentrujemy się na nowych progach obligujących podatników do przygotowania lokalnej i grupowej dokumentacji podatkowej. Proponowane zmiany co do zasady podwyższają obecnie obowiązujące progi istotności…

czytaj więcej

03.08.2018 | Autor: Robert Łuszczyna – Crido 

Czego powinniśmy się spodziewać po nowej strukturze JPK_VDEK?


Przyśpieszająca informatyzacja niemal każdej dziedziny życia znalazła swój wyraz także w najnowszych pracach Ministerstwa Finansów, które zapowiada, że planuje wprowadzić nową strukturę JPK o roboczej nazwie JKP_VDEK. JPK_VDEK miałaby zastąpić nie tyko JPK_VAT w jego obecnym kształcie, ale…

czytaj więcej

01.08.2018 | Autor: Robert Łuszczyna – Crido 

JPK_MAG – zbyt uproszczona struktura ruchów magazynowych


Przystępując do przygotowywania struktury JPK_MAG przedsiębiorcy muszą odpowiedzieć sobie na następujące pytania: czy prowadzę magazyn, a jeśli tak to jak prawidłowo przekazać informację o ruchach magazynowych w strukturze JPK.  Pozornie pierwsze pytanie wydaje się bardzo proste, jednak…

czytaj więcej