Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

08.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ofiara ataku hakera nie odliczy straty od przychodu

Koszty wynikają z ataku hakerów mogą być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Ciekawa analiza, przywołująca wyrok sądowy ukazała się na portalu Wolters Kluwer

O skutkach podatkowych cyberprzestępstwa napisała Aleksandra Kasińska-Skiba z kancelarii ALTO. Powołała się na wyrok WSA w Łodzi z połowy grudnia 2017 roku ( sygn. I SA/Łd 840/17). Sąd uznał, że okradziony przez hakerów przedsiębiorca nie zaliczy straty do kosztów podatkowych. Zdaniem sądu zabezpieczenia zastosowane przed firmę nie były optymalne. Tym samym, poniesiona przez niego starta nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. W rozpatrywanej sprawie, hakerom udało się włamać na konto bankowe i zmienić numer rachunku bankowego jednego z kontrahentów spółki. Zlecony przelew trafił na konto złodziei, zamiast do kontrahenta przedsiębiorcy. Spółka, dokonując przelewu, korzystała z danych zdefiniowanych w systemie bankowym, nie weryfikowała każdorazowo numeru rachunku bankowego. Jednocześnie jednak pracownicy stosowali wiele systemów zabezpieczających przed atakiem – programy antywirusowe, wewnętrzne procedury zabezpieczające, hasła. Sąd uznał, że w przypadku, gdy spółka reguluje płatność przelewem bankowym, upoważniony pracownik spółki powinien ustalić za każdym razem, czy zawarte w przelewie dane odpowiadają aktualnym danym odbiorcy wynikającym z faktury lub innego dokumentu. Jednokrotne zdefiniowanie szablonu przelewu i jego powielanie przy realizacji kolejnych płatności nie pozwala na uznanie, że przedsiębiorca dochował należytej staranności.

Warto przypomnieć, że z raportu z raportu “Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępcami liczą na szczęście” PwC wynika, iż 65 proc. firm w Polsce doświadczyło w ubiegłym roku poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem informatycznym. Ich najczęstszym źródłem są aktualni i byli pracownicy oraz hakerzy. Aż 44 proc. z nich poniosło straty finansowe z powodu cyberataków. Analiza prawna znajduje się na stronie: http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ofiara-ataku-hakerskiego-nie-odliczy-straty-od-przychodu

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rosną zatory płatnicze


Rośnie liczba firm, które dostają pieniądze od kontrahentów po terminie. Wydłuża się termin spłaty. Sytuacja pod tym względem jest najgorsza od 2,5 roku…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pracownicy oczekują: wysokich płac, stabilności zatrudnienia, równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym


Wynagrodzenie i benefity to wciąż najważniejsze kryterium wyboru pracodawcy, jednak co drugi Polak bierze też pod uwagę bezpieczeństwo zatrudnienia, atmosferę w pracy i równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Marka firmy jest najlepszym sposobem na utrzymanie pracowników


Firmy rozumieją znaczenie employer  branding, ale nie przeznaczają na działania z nim związane dużo pieniędzy…

czytaj więcej