Prawo

05.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

OFE do likwidacji w przyszłym roku

Jutro rząd ma się zająć koncepcją przeniesienia pieniędzy z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie było we wtorek w południe projektu przyjętego przez Komitet Stały RM, nie wiadomo więc jakie ostatecznie szczegółowe zawiera propozycje. Najprawdopodobniej OFE oficjalnie przestaną istnieć w lipcu przyszłego roku, gdy ustawa ma zacząć obowiązywać.

W programie posiedzenia rządu 6 listopada znalazła się informacja o tym, że rząd będzie omawiał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Rząd w ten sposób zamierza zlikwidować otwarte fundusze emerytalne. Ubezpieczeni dotychczasowe oszczędności w OFE będą mogli przenieść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na Indywidualne Konta Emerytalne. Jeśli zdecydują się na druga opcję to państwo zabierze im z oszczędności  15 proc. opłatę przekształceniową. Ustawa ma zacząć obowiązywać od lipca 2020 roku.

Projekt przewiduje, jak kilka dni temu powiedział minister finansów Jerzy Kwieciński, że jeśli ktoś zdecyduje się na przeniesienie pieniędzy do IKE, a z zapisów konta w ZUS będzie wynikało, że nie zabezpieczył kwot na wypłatę minimalnej emerytury, to różnica zostanie pokryta z budżetu państwa (czyli podatków ogólnych).

Zgodnie z wcześniejszymi wersjami projektu, pieniędzy które z OFE trafią do ZUS, nie będzie można wypłacić jednorazowo w całości ani dziedziczyć (zostaną zaliczone na poczet emerytury, a jeśli ubezpieczony umrze przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą wliczane do rent rodzinnych dla bliskich). Pieniądze z IKE będzie można otrzymać jednorazowo ( z wysokim podatkiem dochodowym) lub w comiesięcznych transzach po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Projekt określa też podział portfela inwestycyjnego specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. Ma się składać w minimum 70 proc. z aktywów denominowanych w walucie krajowej i maksymalnie w 30 proc. z aktywów w walutach obcych. Dla zabezpieczenia przed gwałtownym odpływem kapitału z giełdy planowany jest zmniejszający się minimalny limit zaangażowania w akcje do 70 proc. w 2032 r.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, portfel osoby, która ma 5 lat do emerytury, będzie docelowo składał się w 85 proc. z instrumentów bezpiecznych, obligacji państwowych i korporacyjnych czy bonów skarbowych.

W ciągu dziesięciu lat do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpłynąć ma niespełna 24 mld zł mniej niż gdyby nie dokonano zmiany, zaś Fundusz Rezerwy Demograficznej zyska w ciągu dekady 26,6 mld zł. Zmiana w systemie emerytalnym będzie też miała wpływ na dochody samorządów. Rząd szacuje, że dostaną mniej ( z tytuły wpływów podatkowych) ok. 9 mld zł niż gdyby zmiana nie została wprowadzona w życie.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm znowelizował prawo geodezyjne


Sejm znowelizował prawo geodezyjne i kartograficzne. Zmiany, jak zapewnia rząd, mają spowodować, że informacje w ewidencji gruntów mają być aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu będą bardziej dostępne…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmiana terminu wprowadzenia „podatku cukrowego”


1 lipca – a nie 1 kwietnia, jak pierwotnie planowano – wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Z nowej opłaty wyłączone zostały produkty mleczne…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

OFE do likwidacji


Sejm uchwalił ustawę, która ostatecznie zlikwiduje otwarte fundusze emerytalne. Ustawa przewiduje, że pieniądze zgromadzone w OFE zostaną domyślnie przeniesione na indywidualne konta emerytalne członków OFE lub – jeśli o to wystąpią – na ich konta w ZUS.

czytaj więcej