Prawo

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

OFE do likwidacji

Sejm uchwalił ustawę, która ostatecznie zlikwiduje otwarte fundusze emerytalne. Ustawa przewiduje, że pieniądze zgromadzone w OFE zostaną domyślnie przeniesione na indywidualne konta emerytalne członków OFE lub – jeśli o to wystąpią – na ich konta w ZUS.

Na przeniesienie na IKE lub do ZUS w OFE czeka 154,8 mld zł. Za przeniesienie pieniędzy z OFE na indywidualne konta emerytalne ma być pobrana 15-proc. opłata przekształceniowa. Rząd liczy, tak zapisał w projekcie ustawy budżetowej, że otrzyma w tym roku ok 17 mld zł z OFE do FUS. Liczy więc na to, że IKE wybierze większość członków OFE.

Od 1 czerwca do dnia 1 sierpnia tego roku członek OFE może złożyć w OFE, którego jest członkiem, deklarację o przeniesieniu pieniędzy zgromadzonych na jego rachunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zrobić tak mogą osoby, których składki kiedykolwiek wpłynęły do OFE, a nie tylko są przekazywane obecnie. Środki zgromadzone wówczas przez ubezpieczonego w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS-ie, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Przy złożeniu deklaracji o przeniesieniu środków do ZUS-u nie będzie pobierana „opłata przekształceniowa”, natomiast przyszłe wypłaty emerytur będą opodatkowane podatkiem dochodowym (PIT). Jeżeli w terminie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r. członek OFE nie złoży deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku do ZUS-u, to w dniu 27 listopada 2020 r. nastąpi przeniesienie środków z OFE do IKE.

Pieniądze pozostawione w ZUS zostaną przekazane na wypłatę teraźniejszych świadczeń. Ich wartość zostanie zapisana na kontach ubezpieczonych i będzie co roku waloryzowana. W myśl obecnych przepisów waloryzacja nie może być ujemna. Pieniądze w IKE będą inwestowane zgodnie z zapisami ustawy na rynku kapitałowym.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Procedowanie specustawy


We wtorek Sejm ma obradować w sprawie poprawek zaproponowanych przez Senat do Tarczy Antykryzysowej. Do czasu publikacji Biuletynu nie było sprawozdania sejmowej komisji finansów publicznych z rekomendacjami w sprawie przyjęcia lub odrzucenia zmian Senatu…

czytaj więcej

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe ograniczenia: dotyczą pracy w firmach i usługach


Rząd wprowadził kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Część dotyczy sposobu funkcjonowania biznesu…

czytaj więcej

24.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Propozycje „Tarczy antykryzysowej” w wersji przekazanej do RDS – Zmiany ważne dla sektorów i branż


Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną – termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu, możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości…

czytaj więcej