Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

02.01.2018 | Autor: Anna Wcisło – Senior Manager w Crido Taxand

OECD publikuje statystki dotyczące MAP (Mutual Agreement Procedure)

Dla przypomnienia, MAP jest procedurą wszczynaną na wniosek podatnika z organami podatkowymi, której celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania kapitału lub dochodu z działalności prowadzonej przez podatnika na terenie różnych jurysdykcji podatkowych.

Do 1 stycznia 2016 roku organy podatkowe krajów członkowskich OECD miały dowolność w zakresie ujawniania informacji o prowadzonych postępowaniach dotyczących MAP. Od 1 stycznia 2016, w wyniku wypracowanego i przyjętego przez OCED Action Plan 14 w ramach projektu BEPS, sformalizowano wymagania dotyczące prowadzenia procedur MAP oraz zakresu ujawnianych informacji.

Z opublikowanych przez OECD statystyk wynika, że 59% rozstrzygnięć procedur eliminuje problem podwójnego opodatkowania, a tylko 1% złożonych wniosków o wszczęcie podlega odrzuceniu lub nie dochodzi do zawarcia porozumienia.

Przedmiotem większości procedur są rozliczenia z obszaru cen transferowych. Niestety, średni czas rozstrzygnięcia tych spraw jest dłuższy niż procedur dotyczących innych obszarów. Dla procedur z obszaru cen transferowych wszczętych przed dniem 1 stycznia 2016 średni czas rozstrzygnięcia wynosił 33,5 miesiąca, a w przypadku pozostałych 26,5 miesiąca.

Jak wynika z opublikowanych statystyk, polskim organom podatkowym udało się w 2016 roku rozstrzygnąć 28 procedur. Na dzień 31 grudnia 2016 roku krajowe organy podatkowe były stroną 78 procedur, które zostały rozpoczęte jeszcze przed dniem 1 stycznia 2016 roku.

W naszej ocenie obowiązek publikacji statystyk przez organy podatkowe przyczyni się do transparentności prowadzonych procedur MAP, co z kolei może mieć bezpośredni wpływ na skrócenie czasu ich trwania.

Coroczna publikacja danych może również skutkować zwiększeniem świadomości podatników o możliwości wykorzystywania tego instrumentu w sytuacji, kiedy organy podatkowe dokonały doszacowania podstawy wymiaru podatku dochodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem w formie graficznej na stronie OECD.


Autor:  Anna Wcisło – Senior Manager w Crido Taxand

Źródło: podatkiwbiznesie.pl/


22.05.2018 | Autor: Kamil Skomorowski – Crido Taxand

Ulga B+R nie dla producentów oprogramowania?


Od początku 2018 r. wprowadzono ograniczenie w możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową tylko do przychodów kwalifikujących się do źródła “działalność operacyjna”. Innymi słowy, ulga nie obniży zobowiązania podatkowego ze źródła zyski kapitałowe…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Ewelina Stamblewska – Urbaniak – Partner w Crido Taxand

Używanie loga bez wynagrodzenia nie zawsze z CITem


Dziś kilka słów o nieodpłatnym (bez dodatkowego wynagrodzenia) używaniu loga / znaku firmowego w ramach grup kapitałowych. Kilka dni temu pojawiły się wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tym temacie…

czytaj więcej

21.05.2018 | Autor: Sandra Sawicka –  Crido Taxand

TP: Nowe formularze CIT-TP i PIT-TP prawie gotowe


Na stronach Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat o zaawansowaniu prac nad przygotowaniem projektu rozporządzenia zmieniającego formularze CIT/TP i PIT/TP…

czytaj więcej