Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

12.02.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Odszkodowanie zamiast wykupu gruntu

Łatwiejsza budowa tuneli kolejowych, sprawniejsza realizacja inwestycji oraz efektywniejsza opieka nad zabytkami kolejnictwa – to podstawowe cele nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym, którą przyjął rząd.

Zaproponowano przepisy, które usprawnią budowę tuneli kolejowych (wraz z obiektami oraz urządzeniami związanymi z ich użytkowaniem i funkcjonowaniem) oraz prowadzenie prac utrzymaniowych – bez konieczności wykupu gruntów, na których będą one przebiegać. Zgodę na pracę wydawać będzie wojewoda, a właściciele otrzymają odszkodowanie. Ministerstwo infrastruktury – projektodawca zmian – oszacował koszty odszkodowań na 3,76 mln zł (20 proc. kwoty przeznaczonej na wykup gruntów, pochodzącej z UE, która teraz zostanie przeznaczona na inne inwestycje kolejowe).

Projekt wprowadza nowe instytucje wsparcia dla funkcjonowania kolei historycznych i turystycznych. Chodzi o nieodpłatne przekazywanie przez PKP (i spółki przez nie utworzone) zbędnego mienia ruchomego i materiałów pozostałych po remontach i modernizacji infrastruktury kolejowej na rzecz organizacji pozarządowych, które będą opiekowały się zabytkową infrastrukturą.

Projektowana regulacja umożliwi r zarządcom kolei wąskotorowych uzyskiwanie dofinansowania na ich działalność i rozwój, w tym od jednostek samorządu terytorialnego.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Fiskus wykorzysta dane z GPS


Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zakłada uzupełnienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów o lokalizatory albo zewnętrzne systemy lokalizacji. Za ich brak przewoźnikowi będą grozić kary do 10 tys. zł. W niektórych przypadkach odpowiedzialność poniesie również kierowca…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Czasowe dopłaty do wynajmowanych mieszkań


16 mld zł rząd chce przeznaczyć na pomoc mieszkaniową w ramach programu ‘Mieszkanie na start’ w ciągu najbliższej dekady.  Przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płaca minimalna w 2019 roku


Rząd chce by wynagrodzenie minimalne wyniosło w przyszłym roku 2220 zł.  To o 5,7 proc. (120 zł) więcej niż w tym roku. Minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych ma wynieść 14,50 zł…

czytaj więcej