Finansowanie

09.04.2019 | Autor: Departament Promocji Funduszy Europejskich; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Odkryj nowe możliwości rozwoju

W kwietniu na małe i średnie firmy czeka w sumie 57 nowych konkursów. Ciekawe propozycje na rozwój, wzmocnienie pozycji rynkowej czy rozwinięcie skrzydeł na rynkach zagranicznych są na wyciągnięcie ręki.

Dofinansowanie z funduszy europejskich można otrzymać też m.in. na: badania, innowacje, efektywność energetyczną oraz rozwój firmy.

 

 • W kwietniu na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czekają trzy nowe konkursy z zastosowaniem procedury tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków.

O pieniądze mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Liderem musi być zawsze przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych,  nie może uzyskać dotacji. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Oferta obejmuje konkursy:

 • na projekty, które realizują Program Dostępność Plus
 • dla firm, które wyróżniono certyfikatem „Seal of Excellence” – projekty, które już wcześniej doceniono, ale nie przyznano im finansowania. Przedsiębiorstwa nie przejdą ponownej oceny, ale będą musiały spełnić określone wymogi
 • na projekty realizowane we wszystkich województwach poza mazowieckim

 

Więcej informacji o konkursach:

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=0%252525253FcHash%252525253D26&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54771&cHash=93b72590acb1a01fecce50817293850a

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=0%252525253FcHash%252525253D26&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54775&cHash=ec90d4bdb176702d2dc49bb56197bb44

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33297&L=54

 • Centrum badawczo-rozwojowe może powstać również w twojej firmie! Konkurs trwa do końca kwietnia. Nie przegap szansy!

Dotację możesz przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do  prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansujesz m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Temat Cię zainteresował, poznaj szczegóły:

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-41/

 

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność w województwie małopolskim mogą otrzymać małe (do 50 tys. zł) bądź duże (do 200 tys. wydatków kwalifikowanych) „bony na innowacje”.

Bon na innowacje może zostać przeznaczony wyłącznie na zakup:

 1. Usług badawczo-rozwojowych
 2. Usług proinnowacyjnych obejmujących:
  a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych
  b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych
  c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o naborze:

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3–bony-na-innowacje—rpmp-01-02-03-ip-01-12-011-19

 

 • W województwie podkarpackim rozpoczął się z końcem marca i potrwa do 28 czerwca br. konkurs, w którym możesz złożyć wniosek na realizację projektu, który swoim zakresem obejmie stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Chodzi o inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu zależy od statusu przedsiębiorstwa.

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2178-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-infrastruktura-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0011-19

 • Kwiecień to również szansa dla przedsiębiorców na projekty poprawiające efektywność energetyczną. W tym miesiącu mamy aż cztery nabory unijne przeznaczone na:
 • budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii
 • przebudowę systemów ciepłowniczych i sieci chłodu czy budowa przyłączy i podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej
 • inwestycje w modernizację energetyczną i termomodernizację oraz systemy zarządzania energią – konurbacja śląsko-dąbrowska,
 • na budowę nowych lub zwiększenie mocy jednostek, w których wytwarza się jednocześnie energię elektryczną i ciepło (wysokosprawna kogeneracja) – konurbacja śląsko-dąbrowska

Więcej szczegółów:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wytwarzaniaenergiizodnawialnychrde/

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-1-4-2019.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-2-4-2019.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-3-3-2019.html

 • Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na rozwój produktów sieciowych z Programu Polska Wschodnia. Pod tą nazwą kryją się inicjatywy, które zrzeszają rozproszone podmioty, atrakcje np. turystyczne lub edukacyjne, miejsca, obiekty czy produkty w taki sposób, że razem tworzą one jedną markę.

Jeśli połączysz siły z innymi przedsiębiorcami i wspólnie opracujecie ciekawy, innowacyjny produkt lub usługę, macie szansę na dofinansowanie Waszego pomysłu.  Aby wyjść naprzeciw potrzebom MŚP, teraz można także samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie. W takim wypadku produkt sieciowy tworzony jest z podmiotami współpracującymi, którzy nie otrzymują wsparcia.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty obejmujące łącznie:

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu

Więcej informacji o dofinansowaniu na tworzenie produktów sieciowych:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/tworzenie-produktow-sieciowych-przez-msp

 

 • Stworzyłeś innowacyjny produkt, masz wyniki badań, ale nie masz pieniędzy na produkcję? Jest na to rozwiązanie: z puli przeznaczonej na Innowacje dla MŚP z Programu Polska Wschodnia można otrzymać dofinansowanie między innymi na zakup nieruchomości, maszyny, urządzenia i wyposażenie, jak i na licencje, know-how czy oprogramowanie potrzebne do rozpoczęcia nowej produkcji.

O dofinansowanie mogą się starać:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Więcej informacji:

https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp#dokumenty

 

 • Jeszcze tylko do 18 kwietnia mają czas przedsiębiorcy z województwa śląskiego na wdrożenie i komercjalizację (wprowadzenie na rynek, jako produkt handlowy) innowacji produktowych oraz procesowych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 77 mln zł, a poziom dofinansowania nie może przekroczyć 45%

Więcej informacji:

https://scp-slask.pl/lsi/nabor/397

 

 • Jeśli jesteście zainteresowani projektami polegającymi na zakupie prorozwojowych i proinnowacyjnych usług doradczych, świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu na rzecz MŚP i zależy Wam na zwiększeniu konkurencyjności lub wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji, zapraszamy do zapoznania się z konkursem, który rozpoczął się w województwie podlaskim.

Minimalny wkład własny dla wydatków objętych pomocą na usługi doradcze to 50% – niezależnie od wielkości przedsiębiorcy (MSP). Zainteresowani?

Szczegóły na stronie konkursu:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa-8.html

 • Polecamy również konkurs dla tych beneficjentów, którzy prowadzą działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i jako strategię działalności wybrali budowanie przewag konkurencyjnych. Jak? – przez tworzenie lub budowanie nowej oferty produktowo-usługowej, polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (chodzi o przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów).

Preferencje uzyskają w tym naborze projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, a także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5294/poddzialanie-152-odtwarzanie-gospodarczego-dziedzictwa-regionu-konkurs-nr-rpwm010502-ip03-28-00119

 

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

 • ogólnopolskie programy kliknij tu
 • regionalne programy kliknij tu
 • programy współpracy transgranicznej kliknij tu

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków” http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 

Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


18.06.2019 | Autor: Departament Promocji Funduszy Europejskich; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Czerwiec dla przedsiębiorców


W czerwcu rusza aż 25 nowych konkursów dla przedsiębiorców. Prowadzisz firmę związaną z turystyką? Chcesz wzmocnić swoją pozycję na rynku? A może szukasz czegoś, co wyróżni Twoje przedsiębiorstwo? W takim razie nasza oferta konkursów jest skierowana właśnie do Ciebie…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Departament Promocji Funduszy Europejskich; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ekspresowo o szkoleniach


Już dziś o godzinie 15:45 w „Expresie Jedynki” (Program Pierwszy Polskiego Radia) możesz posłuchać o atrakcyjnych szkoleniach dla przedsiębiorców dofinansowanych z funduszy unijnych…

czytaj więcej

07.06.2019 | Autor: Departament Promocji Funduszy Europejskich; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Bon na innowacje  


Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i z sukcesem zakończyłeś I etap konkursu “Bony na innowacje dla MŚP” w Programie Inteligentny Rozwój, to przed Tobą następny ważny krok…

czytaj więcej