Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

04.01.2018 | Autor: Jakub Warnieło – Consultant w Crido Taxand

NSA: Aby pozbawić prawa do odliczenia, fiskus musi wykazać nadużycie prawa

Sprawa, którą rozpatrywał NSA dotyczyła jednego z największych dystrybutorów elektroniki w Polsce. Organy podatkowe twierdziły, że udokumentowany przez spółkę fakturami VAT zakup i sprzedaż licencji na programy do nauki języków obcych nie miał miejsca. W związku z tym, odmówił prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupowej, zaś w przypadku faktur sprzedażowych określił Spółce zobowiązanie podatkowe na podstawie art. 108 ustawy o VAT. WSA w Warszawie zaakceptował powyższe ustalenia, wobec czego sprawa trafiła do NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wskazane orzeczenie. Stwierdził, że organy podatkowe nie zbadały, czy dokonanie wskazanych transakcji miało uzasadnienie ekonomiczne. Zdaniem NSA, zawarcie kolejnych umów licencyjnych było rozsądne pod kątem biznesowym, wobec czego faktury dokumentowały rzeczywiste transakcje.

NSA w uzasadnieniu ustnym odniósł się również do kwestii uznania przez organy podatkowe, że w sprawie doszło do nadużycia prawa. Sąd zwrócił uwagę, że organy podatkowe nie ustaliły jednak, o jakie nadużycie prawa chodziło (czy chodzi o oszustwo w zakresie VAT, czy też inne przestępstwo związane przykładowo ze zmową przetargową). NSA zaznaczył, że w przypadku, gdyby organy stwierdziły, że w sprawie doszło do nadużycia w zakresie VAT, powinny ustalić, jaki charakter miało to nadużycie i w jaki sposób doszło do uszczuplenia budżetu państwa.

Wskazany wyrok może mieć duże znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców, wobec których prowadzone są postępowania dotyczące VAT. Jak wynika bowiem z tego orzeczenia, samo podejrzenie udziału w abstrakcyjnym nadużyciu podatkowym nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy prawa do odliczenia VAT.

 


Autor:  Jakub Warnieło – Consultant w Crido Taxand

Źródło: podatkiwbiznesie.pl/


22.05.2018 | Autor: Kamil Skomorowski – Crido Taxand

Ulga B+R nie dla producentów oprogramowania?


Od początku 2018 r. wprowadzono ograniczenie w możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową tylko do przychodów kwalifikujących się do źródła “działalność operacyjna”. Innymi słowy, ulga nie obniży zobowiązania podatkowego ze źródła zyski kapitałowe…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Ewelina Stamblewska – Urbaniak – Partner w Crido Taxand

Używanie loga bez wynagrodzenia nie zawsze z CITem


Dziś kilka słów o nieodpłatnym (bez dodatkowego wynagrodzenia) używaniu loga / znaku firmowego w ramach grup kapitałowych. Kilka dni temu pojawiły się wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tym temacie…

czytaj więcej

21.05.2018 | Autor: Sandra Sawicka –  Crido Taxand

TP: Nowe formularze CIT-TP i PIT-TP prawie gotowe


Na stronach Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat o zaawansowaniu prac nad przygotowaniem projektu rozporządzenia zmieniającego formularze CIT/TP i PIT/TP…

czytaj więcej