Prawo

07.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowy plik JPK_VAT

Podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Projektów przewiduje likwidację deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zastąpią je nowe formularze przesyłane w formie pliku JPK. Rozbudowane pliki JPK będą zawierały dane pozwalające na wyeliminowanie deklaracji VAT. Będą w nich zawarte również inne informacje niezbędne do celów analitycznych i kontrolnych. Dodatkowo nie będzie wymagane dołączanie załączników, które są przewidziane przy obecnych deklaracjach tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach.

Składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT w formie nowego pliku JPK_VAT będzie dotyczyć ok. 1,8 mln podatników VAT (dane za 2017 r.).

Od 1 stycznia 2020 r. nowy JPK_VAT będą składać duże przedsiębiorstwa (chodzi o firmy:  zatrudniające ponad 250 osób i mające obroty przekraczające 50 mln euro lub zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro).

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zwolnieni z tego obowiązku będą pozostali podatnicy (w stosunku do nich obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.).

Jeżeli podatnik zdecyduje się jednak złożyć nowy plik JPK_VAT przed 1 lipca 2020 r., to będzie już musiał składać rozliczenia za następne okresy rozliczeniowe w nowej formie (nie będzie mógł skorzystać z rozliczenia w dawnej formie: osobno przesyłać deklarację VAT i ewidencję VAT w formie pliku JPK_VAT).

Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych – będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

Nowe przepisy przewidują również dodatkowe kary. W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Przed wymierzeniem kary, organ będzie jednak musiał wezwać podatnika do przesłania korekty ewidencji, wskazując błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

 

Rząd w nowelizacji przepisów o VAT wprowadza zasadę, że za wystawienie faktury do paragonu bez NIP kary poniosą obie strony transakcji. Zapłacą dodatkowe 100 proc. VAT. Nowe sankcje będą czekały także za inne błędy w VAT.

Faktury do paragonów będzie można wystawiać tylko w przypadku, jeśli wydruk z kasy fiskalnej będzie zawierał numer identyfikacji podatkowego (NIP) kupującego. Sankcje za niedotrzymanie tego obowiązku będą znaczące.

Sprzedawca, który wystawi fakturę bez paragonu z NIP, poniesienie konsekwencje finansowe. Organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100 proc. kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pieniądze na termomodernizację „wielkiej płyty”


Pieniądze z Funduszu Termomodernizacji i Remontów służyć mają dofinansowaniu remontów ścian w budynkach z „wielkiej płyty”. Będzie można z premią za termomodernizację  zamontować w nich mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii czy przeprowadzić remonty budynków komunalnych…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedwyborcza podwyżka płacy minimalnej


Rząd zdecydował, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa – 17 złotych…

czytaj więcej

10.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Coraz bliżej do dopłat aut na prąd


Jest projekt rozporządzenia określającego zasady dopłat do pojazdów elektrycznych, w tym rowerów czy skuterów. O 36 tysięcy złotych dopłaty będą mogli się starać przedsiębiorcy  jeśli kupią auto z napędem elektrycznym do  154 tys. zł brutto…

czytaj więcej