Prawo

07.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowy plik JPK_VAT

Podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Projektów przewiduje likwidację deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zastąpią je nowe formularze przesyłane w formie pliku JPK. Rozbudowane pliki JPK będą zawierały dane pozwalające na wyeliminowanie deklaracji VAT. Będą w nich zawarte również inne informacje niezbędne do celów analitycznych i kontrolnych. Dodatkowo nie będzie wymagane dołączanie załączników, które są przewidziane przy obecnych deklaracjach tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach.

Składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT w formie nowego pliku JPK_VAT będzie dotyczyć ok. 1,8 mln podatników VAT (dane za 2017 r.).

Od 1 stycznia 2020 r. nowy JPK_VAT będą składać duże przedsiębiorstwa (chodzi o firmy:  zatrudniające ponad 250 osób i mające obroty przekraczające 50 mln euro lub zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro).

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zwolnieni z tego obowiązku będą pozostali podatnicy (w stosunku do nich obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.).

Jeżeli podatnik zdecyduje się jednak złożyć nowy plik JPK_VAT przed 1 lipca 2020 r., to będzie już musiał składać rozliczenia za następne okresy rozliczeniowe w nowej formie (nie będzie mógł skorzystać z rozliczenia w dawnej formie: osobno przesyłać deklarację VAT i ewidencję VAT w formie pliku JPK_VAT).

Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych – będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

Nowe przepisy przewidują również dodatkowe kary. W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Przed wymierzeniem kary, organ będzie jednak musiał wezwać podatnika do przesłania korekty ewidencji, wskazując błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

 

Rząd w nowelizacji przepisów o VAT wprowadza zasadę, że za wystawienie faktury do paragonu bez NIP kary poniosą obie strony transakcji. Zapłacą dodatkowe 100 proc. VAT. Nowe sankcje będą czekały także za inne błędy w VAT.

Faktury do paragonów będzie można wystawiać tylko w przypadku, jeśli wydruk z kasy fiskalnej będzie zawierał numer identyfikacji podatkowego (NIP) kupującego. Sankcje za niedotrzymanie tego obowiązku będą znaczące.

Sprzedawca, który wystawi fakturę bez paragonu z NIP, poniesienie konsekwencje finansowe. Organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100 proc. kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja postępowania cywilnego – wyższe opłaty sądowe


Nowelizacja postępowania cywilnego wprowadza wiele nowych rozwiązań  m.in.: posiedzenia organizacyjne, na których będą tworzone plany rozprawy, regulacje ograniczające możliwość wnoszenia zarzutów potrącenia, przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego dla przedsiębiorców, mechanizmy zapobiegające obstrukcji procesowej, zmiany dotyczące gromadzenia materiału dowodowego, przemodelowanie instytucji zażalenia oraz zmiany w zakresie wysokości opłat sądowych od pism procesowych…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

2450 złotych w 2020 roku


Rząd zaakceptował propozycję resortu rodziny by płaca minimalna w przyszłym roku była wyższa o 200 złotych w porównaniu do obecnej i wyniosła w przyszłym roku 2450 zł…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ceny energii bez zmian dla mikrofilm i gospodarstw domowych


Przez cały 2019 r. nie wzrosną ceny prądu dla gospodarstw domowych, mniejszych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych (w tym samorządów)…

czytaj więcej