Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

04.01.2018 | Autor: Łukasz Bączyk – Manager w Crido Taxand

Nowelizacja nowelizacji

Projekt jest więc de facto nowelizacją nowelizacji ustawy o CIT i ustawy o PIT z dnia 27 października 2017 r. Celem projektu jest między innymi poprawienie niektórych przepisów zmienionych powyższą nowelą. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i w stosunku do regulacji ustawy z 27 października br. nowelizacja:

  • jednoznacznie wskazuje, iż nowa wersja przepisów o odroczeniu opodatkowania dochodu z tytułu programów motywacyjnych ma zastosowanie również w odniesieniu do programów motywacyjnych organizowanych przez spółki polskie;
  • modyfikuje zasady rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych nabytych w drodze spadku lub darowizny, tj. spadkobiorcom umożliwia ponowne określenie wartości początkowej nabytych w drodze spadku aktywów, natomiast obdarowanym umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów (na zasadzie kontynuacji) odpisów amortyzacyjnych od środków zwolnionych z podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy środki te były wykorzystywane przez darczyńcę w działalności gospodarczej i obdarowany będzie również wykorzystywał te aktywa w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Będziemy Państwa informować o dalszych losach najnowszej nowelizacji.

 


Autor:  Łukasz Bączyk – Manager w Crido Taxand

Źródło: podatkiwbiznesie.pl/


22.05.2018 | Autor: Kamil Skomorowski – Crido Taxand

Ulga B+R nie dla producentów oprogramowania?


Od początku 2018 r. wprowadzono ograniczenie w możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową tylko do przychodów kwalifikujących się do źródła “działalność operacyjna”. Innymi słowy, ulga nie obniży zobowiązania podatkowego ze źródła zyski kapitałowe…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Ewelina Stamblewska – Urbaniak – Partner w Crido Taxand

Używanie loga bez wynagrodzenia nie zawsze z CITem


Dziś kilka słów o nieodpłatnym (bez dodatkowego wynagrodzenia) używaniu loga / znaku firmowego w ramach grup kapitałowych. Kilka dni temu pojawiły się wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tym temacie…

czytaj więcej

21.05.2018 | Autor: Sandra Sawicka –  Crido Taxand

TP: Nowe formularze CIT-TP i PIT-TP prawie gotowe


Na stronach Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat o zaawansowaniu prac nad przygotowaniem projektu rozporządzenia zmieniającego formularze CIT/TP i PIT/TP…

czytaj więcej