Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe kompetencje PARP

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało nowelizację ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zmiany dotyczą różnych dziedzin: struktury PARP, jej kompetencji. Część z nich ma bezpośrednie znaczenie dla firm z MŚP. Do liczby pracowników wliczani będą pracownicy tymczasowi, co jest szczególnie istotne dla firm mikro i małych, które nie zawsze spełniały kryteria zatrudnienia przy staraniu się o pomoc finansową administrowaną przez Agencję.

Agencja ma także uzyskać dostęp (w ramach poprawiania struktury IT) do rejestrów innych instytucji publicznych. Jak tłumaczy resort w uzasadnieniu do projektu: Cele wykorzystania informacji zawartych w rejestrach to:

  • weryfikacja poprawności wprowadzanych danych przez wnioskodawców,
  • umożliwienie automatycznego uzupełniania danych dotyczących beneficjenta,
  • sprawdzanie statusu przedsiębiorcy,
  • badania powiązań kapitałowych pomiędzy beneficjentami,
  • zastąpienie informacji gromadzonych w formie oświadczeń informacją pobraną z odpowiedniego rejestru.

Dodatkowo proponuje się wprowadzić tę formę pomocy finansowej w formie nagród np. w formie tzw. challenge prize lub grand challenge.

Zaproponowano likwidację rady nadzorczej. Ma to dać oszczędność pół mln zł rocznie. Proponowane zwolnienie PARP z opłat sądowych i opłat w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach związanych z odzyskiwaniem przez Agencję udzielonej pomocy finansowej oraz w sprawach zamówień publicznych, w których Agencja jest wierzycielem, wpłynie na zmniejszenie wydatków ze środków dotacji podmiotowej, pochodzących z budżetu państwa. W 2016 r. wydatki z tytułu kosztów postępowań sądowych wyniosły 336 580,89 zł, w 2017 r. 1 596 847,06 zł (w tym koszty obowiązkowego zastępstwa przez Prokuratorię Generalną RP – 587 325,00 zł).

Ustawa przewiduje zmniejszenie liczby zastępców Prezesa Agencji z maksymalnie 5 do maksymalnie 3 osób. Obecnie Prezes Agencji ma dwóch zastępców.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe kompetencje PARP


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało nowelizację ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zmiany dotyczą różnych dziedzin: struktury PARP, jej kompetencji…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor:  Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Bat na leasing drogich aut


Ministerstwo finansów złagodziło pomysł ograniczenie możliwości rozliczania kosztów utrzymania auta, jeśli przedsiębiorca używa go do celów biznesowych i prywatnych. Przedsiębiorca ma móc odliczyć trzy czwarte wydatków, a nie połowę jak wcześniej proponował resort…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa definicja przewagi konkurencyjnej


Rolnicy będą mogli składać w UOKiK zawiadomienie o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych lub biznesowych. Umożliwi to nowela ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi…

czytaj więcej