Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

12.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Niewielkie poprawki Senatu do ustawy o ocenie zgodności

Senat wprowadził kilka legislacyjnych i doprecyzowujących poprawek do ustawy o systemie oceny zgodności. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych i nakłada m.in. nowy system kar za wprowadzenie do obrotu niezgodnych z normami wyrobów. Ma to poprawić warunki uczciwej konkurencji.

Według resortu przedsiębiorczości i technologii, który przygotował przepisy, państwa członkowskie UE mają obowiązek ustanowić i notyfikować Komisji Europejskiej przepisy dotyczące sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze rozporządzeń europejskich w sprawach: urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, środków ochrony indywidulanej, urządzeń spalających paliwa gazowe.

Rozporządzenia te zastąpią obowiązujące dyrektywy, a wyroby, których dotyczą, zostaną włączone do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, mającej zastosowanie do wyrobów regulowanych prawem unijnym – zgodnym z Nowymi Ramami Prawnymi (NLF). Oznacza to wyłączenie tych wyrobów z ustawy o systemie oceny zgodności, wyjaśnił resort.

W myśl noweli do wyrobów wskazanych w rozporządzeniach europejskich (chodzi o koleje linowe, środki ochrony indywidulanej, urządzenia spalające paliwa gazowe), zostanie zastosowany system administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia przepisów związanych z ich wprowadzaniem do obrotu.

Przykładowo, producent albo importer, który wprowadzi do obrotu lub odda do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami – ma podlegać administracyjnej karze pieniężnej do 100 tys. zł. Natomiast przedsiębiorca, który nie oznaczy wyrobu symbolem CE – karze do 20 tys. zł – wskazano w ustawie. (za PAP)


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Fiskus wykorzysta dane z GPS


Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zakłada uzupełnienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów o lokalizatory albo zewnętrzne systemy lokalizacji. Za ich brak przewoźnikowi będą grozić kary do 10 tys. zł. W niektórych przypadkach odpowiedzialność poniesie również kierowca…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Czasowe dopłaty do wynajmowanych mieszkań


16 mld zł rząd chce przeznaczyć na pomoc mieszkaniową w ramach programu ‘Mieszkanie na start’ w ciągu najbliższej dekady.  Przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płaca minimalna w 2019 roku


Rząd chce by wynagrodzenie minimalne wyniosło w przyszłym roku 2220 zł.  To o 5,7 proc. (120 zł) więcej niż w tym roku. Minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych ma wynieść 14,50 zł…

czytaj więcej