Rozwój

07.01.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Niektóre ułatwienia mogą szkodzić

W USA już 4 miliony osób pracuje zdalnie. By ułatwić codzienną komunikację takich pracowników, pracodawcy często inwestują w specjalne internetowe platformy.  Te jednak mogą być przyczyną problemów.

Amerykańska organizacja International Association of Privacy Professionals (IAPP) razem z branżowym portalem HR, SHRM, ostrzegają by firmy sprawdzały dokładnie zasady na jakich pracują takie platformy.  Jak się okazało pracodawcy wykupujący subskrypcje często nie sprawdzają ustawień prywatności i rodzajów danych automatycznie udostępnianych dostawcy usług. Według IAPP, działy HR firm powinny poświęcać więcej uwagi tym ustawieniom, jako że źle zorganizowana umowa może skutkować podwyższonym ryzykiem ujawnienia poufnych informacji zarówno o pracownikach, jak i działaniach firmy. Na przykład niektóre platformy niewinnie zachęcają użytkowników do wpisania swoich dat urodzenia, adresu domowego czy ustawienia zdjęcia profilowego, co nijak wpływa na funkcjonowanie biznesu – służy tylko producentom platformy. IAPP ostrzega więc, że obowiązkiem pracodawcy powinno być blokowanie wszystkich funkcji niezwiązanych z działalnością firmy. Ponadto, pracodawcy powinni organizować specjalne szkolenia by wytłumaczyć pracownikom wszystkie wady i zalety użytkowania takich platform.

W Polsce  z różnych badań wynika, że najczęściej problemy z cyberbezpieczeństwem wynikają z działań pracowników.

Link do artykułu:

https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/technology/pages/viewpoint-avoiding-the-perils-of-telework-collaboration-tools.aspx

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ministerstwo pracy chce by płaca minimalna wynosiła przynajmniej 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce


Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała w mediach, że chciałaby, by zachowane zostały proporcje pomiędzy płaca minimalną, a przeciętną w gospodarce…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze


Co piąta faktura opłacana jest przez kontrahentów po terminie. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę. Przeciętnie jest są to  trzy miesiące i 24 dni, czyli o dziewięć dni dłużej niż pod koniec 2018 r. W I kwartale 2019 r. co siódma faktura czekała na zapłatę ponad rok…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Poczucie osamotnienia pracowników jest problemem kadry zarządzającej


W sytuacji, gdy w wielu branżach trudno jest pozyskać i zatrzymać kompetentnego pracownika, budowanie dobrej atmosfery pracy powinno skupić szczególną uwagę pracodawców. Jeśli w życiu zawodowym brakuje komfortu psychicznego i poczucia przynależności, to pracownik rozpoczyna rozważania nad zmianą pracy…

czytaj więcej