Rozwój

05.02.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Najwięcej biednych rodzin na Lubelszczyźnie, najmniej na Mazowszu

Co siódma rodzina w Polsce ma do dyspozycji mniej niż 1200 zł na osobę, a co szósta więcej niż 3500 zł. Wyniki cyklicznego Badania spójności społecznej wskazują, iż w 2018 r. w porównaniu z 2015 r. nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w tym spadek ubóstwa.

Tak wynika z badania GUS. Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych była wyraźnie zróżnicowana ze względu na miejsce zamieszkania. W największym stopniu ubóstwem dochodowym dotknięci byli mieszkańcy wsi (21 proc.). W przypadku miast zasięg ubóstwa był tym większy, im mniejsze były miasta (od 5 proc. w miastach liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców do 13 proc. w miastach poniżej 20 tys.). Odwrotną zależność zaobserwowano w przypadku wskaźnika wysokich dochodów. Największy odsetek gospodarstw o relatywnie wysokich dochodach odnotowano w miastach liczących co najmniej 500 tys. (35 proc.), a najmniejszy na wsi (8 proc).

Najczęściej ubóstwem dochodowym były dotknięte rodziny w woj. lubelskim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim (18-19 proc.). Najrzadziej – w woj. mazowieckim (9 proc.). Na Mazowszu zaś mieszka co czwarta rodzina z wysokimi dochodami. Co piąta na Dolnym Śląsku i na Pomorzu.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dziesięć trendów HR


Specjaliści HR muszą być na bieżąco z wieloma czynnikami kształtującymi współczesny rynek: rozwojem technologicznym, zmianami gospodarczymi, globalizacją czy automatyzacją. Wszystkie wpływają na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i pomagają przyciągać utalentowanych pracowników…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć na szczeblu kierowniczym w europejskich firmach


Chociaż różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są intensywnie badana przez kilka dziesięcioleci, niewiele wiadomo o różnicach płci w wynagrodzeniu na najwyższym szczeblu kierowniczym. Dotychczasowe badania sugerują, że kobiety zasiadające w radach nadzorczych zarabiają mniej niż mężczyźni, ale ta relacja jest odwrócona na stanowiskach kierowniczych: kobiety-CEO często zarabiają więcej…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców


Większość firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad 5 mld zł – o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty. Sami mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł – najwięcej od dużych firm…

czytaj więcej