Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

15.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dwa najpopularniejsze kierunki migracji zarobkowej: Niemcy i Holandia

Już nie Wielka Brytania, a Niemczy i Holandia są dwoma najczęściej wymienianymi krajami, do których Polacy chcą emigrować zarobkowo.

Tak wynika z najnowszego raportu „Migracje Zarobkowe Polaków VIII” przygotowywanego przez Work Service. Okazuje się, że wprowadzenie w naszym kraju europejskiej waluty, stanowiłoby zachętę do wyjazdów zarobkowych dla ponad jednej trzeciej pracowników.

Prawie co piąty respondent, który chciał emigrować wskazał na Wielką Brytanię, jako na kraj osiedlenia. Rok później liczba zainteresowanych wyjazdem do WB zmalała do niepełna 6 proc. ankietowanych. Najpopularniejszym kierunkiem emigracji pozostają Niemcy – wskazuje je ponad 30 proc. badanych. Jak tłumaczy autor badania: „Jest to podyktowane zarówno bliskością geograficzną, jak i bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy u naszych zachodnich sąsiadów. Z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie w tym kraju sięga jedynie 3,4 proc. Jak podawała niedawno niemiecka Federacja Izb Handlu i Przemysłu, na całym tym rynku na obsadzenie czeka aż 1,6 mln miejsc pracy. Dodatkowo płaca minimalna w Niemczech wynosi 8,84 euro, czyli niemal 38 zł za godzinę, a więc jest niema 3-krotnie wyższa niż w Polsce.” Drugim krajem, do którego chcą zarobkowo wyjeżdżać Polacy jest Holandia (15 proc. wskazań).

Z najnowszych badań Work Service wynika również, że 36 proc. Polaków uznaje, że przystąpienie Polski do strefy Euro ułatwi im wyjazd na emigrację. Przeciwnego zdania jest 22 proc. badanych.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rosną zatory płatnicze


Rośnie liczba firm, które dostają pieniądze od kontrahentów po terminie. Wydłuża się termin spłaty. Sytuacja pod tym względem jest najgorsza od 2,5 roku…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pracownicy oczekują: wysokich płac, stabilności zatrudnienia, równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym


Wynagrodzenie i benefity to wciąż najważniejsze kryterium wyboru pracodawcy, jednak co drugi Polak bierze też pod uwagę bezpieczeństwo zatrudnienia, atmosferę w pracy i równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Marka firmy jest najlepszym sposobem na utrzymanie pracowników


Firmy rozumieją znaczenie employer  branding, ale nie przeznaczają na działania z nim związane dużo pieniędzy…

czytaj więcej