Rozwój

11.09.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

MŚP tolerują kredyt kupiecki

Tylko, co dziewiąta firma decyduje się na działania przyspieszające odzyskanie długu od kontrahenta. Dla większości od terminowego otrzymywania honorarium ważniejsze są dobre relacje z innymi firmami.

Jak wynika z najnowszego badania, przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w razie kłopotów z płatnością od kontrahenta, tylko jedna na dziewięć firm decyduje się na reakcję. Pozostałe, w imię dobrych relacji, biernie czekają na przelew, mimo że przysparza im to wielu trudności. Przedsiębiorcy boją się upomnieć o zapłatę z obawy przed utratą kontrahenta. Czy te obawy są słuszne? Niekoniecznie. Zdecydowana większość zachowała relacje biznesowe po tym, jak domagała się należności.

Jedynie, co piąty przedsiębiorca, który domagał się swoich należności przyznaje, że skończyło się to utratą znaczących kontraktów. O takich konsekwencjach dochodzenia opóźnionych płatności, informują przede wszystkim mikro podmioty, zatrudniające do 9 osób. Jednak większość windykujących przedsiębiorstw, bo aż 78 proc., na takim twardym działaniu nie straciło przyszłych transakcji. Tylko, co dziewiąty ankietowany podaje, że działania związane z odzyskaniem należności podejmuje od razu, nawet, jeśli miałoby to popsuć kontakty.

Opóźnienia w płatnościach skutkują problemami wewnętrznymi w firmach: aż połowa przedsiębiorców stwierdziła, że brak terminowej zapłaty ma wpływ na terminowe płacenie swoich własnych płatności, osiąganiu wyższych zysków (35 proc. ankietowanych), rozwoju firmy czy inwestowaniu (obie kategorie wskazało 32 proc. badanych).  Lęk o relacje sprawia, że możliwość naliczania odsetek karnych dla płatności przychodzących po upływie 30 dni od wymagalności faktury, nie jest  wykorzystywana. Wdrożona w 2013 r. dyrektywa unijna, która pozwala obciążać firmę-dłużnika także kosztami windykacji do równowartości 40 EUR, w praktyce jest martwa.

Więcej informacji: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/401546/80-proc-firm-nie-stracilo-kontraktow-gdy-upomnialy-sie-o-pieniadze-ale


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rekordowo wysoka kwartalna liczba niewypłacalności polskich firm


W I kwartale 2019 opublikowano informację o 285 niewypłacalnych przedsiębiorstwach wobec 260 w I kwartale 2018 roku – wzrost o 10% w porównaniu r/r, dynamika z ub. roku nie zmniejsza się. Najwięcej kłopotów mają firmy budowlane, z sektora produkcyjnego, handlu i usługi…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy o PPK


Prawie połowa firm zamierza więc skorzystać z pomocy zewnętrznych doradców zanim zorganizuje u siebie PPK. Pracodawcy dosyć sceptycznie podchodzą do PPK jako benefitu dla pracowników. Jako jeden z powodów podają brak zaufania do reform zmieniających system emerytalny…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy


Zadaniem RDS jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz rządu. Prawo przewiduje, że dialog j,  zapewnić ma warunki rozwoju społeczno-gospodarczego po to by zwiększyć  konkurencyjność polskiej gospodarki i spójność społeczną…

czytaj więcej