Rozwój

29.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

MŚP: działają odpowiedzialnie społecznie, choć nie umieją tego nazwać

Mikro, małe i średnie firmy podejmują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, choć najczęściej nie zdają sobie z tego sprawy – wynika z najnowszego raportu EFL „CSR w MŚP. Pod lupą”. Ale tylko 1 na 10 firm ma wyznaczony budżet na CSR, który, w co trzeciej firmie nie przekracza 100 tys. zł.

71 proc. MŚP nie zna definicji terminu CSR, ale po zapoznaniu się z nią, 67 proc. przedsiębiorców deklaruje prowadzenie takiej działalności. Najaktywniejsi są przedstawiciele branż hotelarskiej i gastronomicznej (83 proc.), najrzadziej działania CSR realizują firmy handlowe (55 proc.).

24 proc. badanych przedsiębiorstw zadeklarowało znajomość terminu CSR. Niemal połowa badanych nie ma żadnych skojarzeń z tą nazwą.  Wśród mikrofirm definicja CSR znajoma jest 17 proc. ankietowanych, wśród średnich przedsiębiorstw odsetek ten sięga już 30 proc. Ta tendencja jest jeszcze bardziej wyraźna, jeśli spojrzymy przez pryzmat obrotów – termin CSR zna zaledwie 15 proc. firm o obrotach do 1 mln zł, w grupie z obrotami od 5 do 20 mln zł jest to już 34 proc.

Gdy szefowie firm lub ich menadżerowi poznali definicję to większość stwierdziła, że ich firma działa odpowiedzialnie społecznie. Ale tylko7 proc. mikro, małych i średnich firm realizujących działania ma strategię CSR. Zdecydowana większość działa spontanicznie (68 proc.).

Tylko 11 proc. firm posiada wyznaczony budżet na aktywności CSR. Co dziesiąta firma na działania CSR rocznie przeznacza do 10 tys. zł, co trzecia do 100 tys. zł. Więcej niż 1 mln zł na ten cel jest wygospodarowywanych w 3 proc. podmiotów z sektora MŚP.

Raport: https://media.efl.pl/reports/16870

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rośnie liczba upadłości


W III kwartale zarejestrowało się mniej firm niż rok wcześniej, za to więcej upadło…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ruch bezwizowy do USA turystyczny, a nie dla pracowników


Decyzję o przyjęciu Polski do programu VWP od 11 listopada ogłosił w środę pełniący obowiązki szefa resortu bezpieczeństwa narodowego USA Kevin K. McAleenan. Program dotyczy jednak wyjazdów turystycznych, bądź biznesowych, trwających nie dłużej niż 3 miesiące…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencja oświatowa jest zbyt niska w porównaniu do zadań – uważają samorządowcy


Być może jedno z najbliższych posiedzeń Rady Dialogu Społecznego poświęcone będzie wynagrodzeniom nauczycieli…

czytaj więcej