Rozwój

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mikrofirmy tworzą ponad 30 proc. PKB

Mikroprzedsiębiorstwa mają największy, spośród wszystkich grup przedsiębiorstw, udział w tworzeniu PKB –  ponad 30 proc. a przyjmując wartość PKB wytworzoną  przez sektor przedsiębiorstw jako 100 proc. – 41 proc. Tworzy je i pracuje w nich prawie 4 mln ludzi, większość to osoby samozatrudnione.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości upubliczniła kolejny Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Największa liczba mikroprzedsiębiorstw działa w usługach (53 proc.  i handlu (24 proc. Co siódma firma prowadzi działalność w budownictwie, a co dziesiąta w przemyśle. W roku 2017 blisko trzy czwarte populacji mikroprzedsiębiorstw działało na polskim rynku pięć lat lub dłużej (73 proc. – 1,46 mln firm), zaś blisko jedna piąta – od dwóch do czterech lat (18 proc.  – 370 tys. firm). Co jedenasta mikrofirma to podmiot młody, funkcjonujący na rynku nie dłużej niż rok.

W 2017 r. mikroprzedsiębiorstwa przeznaczyły na inwestycje ponad 34 mld zł (18 proc. wartości nakładów całego sektora przedsiębiorstw). W przeliczeniu na jedną mikrofirmę przeciętnie nakłady wynosiły nieco ponad 17 tys. zł. i było to o 1,5 tys. zł więcej niż przed rokiem.

W Polsce jest niemal 54 tys. małych firm, które stanowią 3 proc. polskiego sektora przedsiębiorstw. małe przedsiębiorstwa mają najmniejszy udział w tworzeniu PKB – 8 proc. , a przyjmując wartość PKB wytworzoną przez sektor przedsiębiorstw jako 100 proc. – 11 proc. Posiadają również najmniejszy udział w tworzeniu miejsc pracy – w sektorze przedsiębiorstw t worzą 12,2 proc. miejsc pracy (ok. 1,1 mln pracujących). W przeciętnej małej firmie pracuje 21 osób. W 2017 r. małe przedsiębiorstwa przeznaczyły na inwestycje 17 mld zł (9 proc. wartości nakładów całego sektora przedsiębiorstw). Małe firmy finansują inwestycje przede wszystkim środkami własnymi (68 proc.) oraz kredytami i pożyczkami krajowymi (18proc.). Na trzecim miejscu są środki zagraniczne – 8 proc.

W 2017 r. wartość średnich nakładów na działalność innowacyjną w małych przedsiębiorstwach przemysłowych wynosiła 755 tys. zł, a w usługowych – 1 165 tys. zł

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Meandry systemu emerytalnego


Osoby, które płacą składki emerytalne od najniższej płacy  przez 25 lat nie będą miały tyle zgromadzonego wkładu ubezpieczeniowego by otrzymać minimalne świadczenie. Pomimo to je dostaną ponieważ umożliwi im to staż ubezpieczeniowy…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy szukają tanich ofert szkoleniowych


Dla pracowników HR przy wyborze firmy szkoleniowej wciąż najważniejsze są: cena i rekomendacje znajomych. Mniej zwracają uwagę na nagrody i prestiż, jakimi cieszy się firma szkoleniowa…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmniejsza się liczba ofert pracy


Szczyt swoich możliwości rynek wakatów osiągnął w listopadzie 2018 roku. Od tamtego czasu liczba internetowych ofert pracy ostro maleje. Skala zmniejszania się liczy ogłoszeń jest podobna do tej, która miała miejsce w 2013 roku…

czytaj więcej