Rozwój

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mikrofirmy tworzą ponad 30 proc. PKB

Mikroprzedsiębiorstwa mają największy, spośród wszystkich grup przedsiębiorstw, udział w tworzeniu PKB –  ponad 30 proc. a przyjmując wartość PKB wytworzoną  przez sektor przedsiębiorstw jako 100 proc. – 41 proc. Tworzy je i pracuje w nich prawie 4 mln ludzi, większość to osoby samozatrudnione.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości upubliczniła kolejny Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Największa liczba mikroprzedsiębiorstw działa w usługach (53 proc.  i handlu (24 proc. Co siódma firma prowadzi działalność w budownictwie, a co dziesiąta w przemyśle. W roku 2017 blisko trzy czwarte populacji mikroprzedsiębiorstw działało na polskim rynku pięć lat lub dłużej (73 proc. – 1,46 mln firm), zaś blisko jedna piąta – od dwóch do czterech lat (18 proc.  – 370 tys. firm). Co jedenasta mikrofirma to podmiot młody, funkcjonujący na rynku nie dłużej niż rok.

W 2017 r. mikroprzedsiębiorstwa przeznaczyły na inwestycje ponad 34 mld zł (18 proc. wartości nakładów całego sektora przedsiębiorstw). W przeliczeniu na jedną mikrofirmę przeciętnie nakłady wynosiły nieco ponad 17 tys. zł. i było to o 1,5 tys. zł więcej niż przed rokiem.

W Polsce jest niemal 54 tys. małych firm, które stanowią 3 proc. polskiego sektora przedsiębiorstw. małe przedsiębiorstwa mają najmniejszy udział w tworzeniu PKB – 8 proc. , a przyjmując wartość PKB wytworzoną przez sektor przedsiębiorstw jako 100 proc. – 11 proc. Posiadają również najmniejszy udział w tworzeniu miejsc pracy – w sektorze przedsiębiorstw t worzą 12,2 proc. miejsc pracy (ok. 1,1 mln pracujących). W przeciętnej małej firmie pracuje 21 osób. W 2017 r. małe przedsiębiorstwa przeznaczyły na inwestycje 17 mld zł (9 proc. wartości nakładów całego sektora przedsiębiorstw). Małe firmy finansują inwestycje przede wszystkim środkami własnymi (68 proc.) oraz kredytami i pożyczkami krajowymi (18proc.). Na trzecim miejscu są środki zagraniczne – 8 proc.

W 2017 r. wartość średnich nakładów na działalność innowacyjną w małych przedsiębiorstwach przemysłowych wynosiła 755 tys. zł, a w usługowych – 1 165 tys. zł

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dziesięć trendów HR


Specjaliści HR muszą być na bieżąco z wieloma czynnikami kształtującymi współczesny rynek: rozwojem technologicznym, zmianami gospodarczymi, globalizacją czy automatyzacją. Wszystkie wpływają na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i pomagają przyciągać utalentowanych pracowników…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć na szczeblu kierowniczym w europejskich firmach


Chociaż różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są intensywnie badana przez kilka dziesięcioleci, niewiele wiadomo o różnicach płci w wynagrodzeniu na najwyższym szczeblu kierowniczym. Dotychczasowe badania sugerują, że kobiety zasiadające w radach nadzorczych zarabiają mniej niż mężczyźni, ale ta relacja jest odwrócona na stanowiskach kierowniczych: kobiety-CEO często zarabiają więcej…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców


Większość firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad 5 mld zł – o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty. Sami mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł – najwięcej od dużych firm…

czytaj więcej