Podatki

01.09.2019 | Autor: Michał Głowacki - partner w CRIDO

MF publikuje kolejne nowości w białej liście podatników VAT

Pierwsze zapowiedzi odnośnie nowego wykazu podatników VAT, zwanego ostatnio popularnie Białą Listą, pojawiły się właściwie tuż po udostępnieniu wykazu funkcjonującego obecnie. Już wówczas podnoszono oczywistą potrzebę sprawdzenia statusu podatnika VAT na konkretnie wskazaną datę, a nie na dzień, w którym faktycznie przeprowadzono taką weryfikację.

W międzyczasie zmieniała się nieco koncepcja split paymentu, a także postępowały prace nad rozbudową struktur JPK (vide JPK_VDEK, z którym będziemy się mierzyć już niedługo, a co do którego nadal mamy wiele niejasności, wspomnę tylko o dwóch kluczowych, tj. słynnej, klasyfikacyjnej liście towarów i usług oraz o nieznanej formie składania korekt do deklaracji VAT sprzed istnienia JPK, do deklaracji VAT po zaistnieniu JPK oraz do samych plików JPK_VAT).

Jak wszyscy pamiętamy ze szkoły, układ równań z wieloma niewiadomymi nie zawsze można rozwiązać – w szczególności (i w wielkim uproszczeniu) równań tych nie powinno być mniej niż niewiadomych. W przypadku Białej Listy mamy jednak ciągle do czynienia z sytuacją, w której równań przybywa – co tydzień jedno – jednak równolegle przybywa niewiadomych. Gonimy więc króliczka, licząc na to, że go złapiemy – bo na fuzję czy dwururkę trudno tu liczyć…

Z technicznego punktu widzenia Ministerstwo Finansów udostępnia listę pięciu sposobów (wraz z odpowiednimi parametrami), na jakie można odpytywać ich serwery w celu uzyskania różnego rodzaju informacji.

Najprościej rzecz ujmując, można zadawać pytania zamknięte (czy?) lub otwarte (jakie?). W pierwszym przypadku na pytanie: „czy podany przeze mnie NIP/REGON posiada podany przeze mnie numer rachunku bankowego IBAN?” uzyskamy po prostu odpowiedź: Tak lub Nie. Alternatywnie, możemy spytać: „jakie dane szczegółowe posiada podmiot o podanym przeze mnie numerze NIP/REGON/IBAN?” – wówczas podany nam zostanie taki zestaw danych, jak na poniższy, przykładowym rysunku:

Zestaw danych - biała lista podatników VAT

Jak już wspomniałem, prawie codziennie na stronach MF pojawiają się nowe informacje. W niedzielę 1 września, tuż po północy, zostało udostępnione środowisko produkcyjne do weryfikacji podatników; wciąż jednak możliwe jest przesłanie zapytania tylko o jeden podmiot.

Nadal również czekamy na dokładniejsze wyjaśnienia odnośnie ogłoszonego limitu zapytań (10 sztuk po 30 podmiotów każdy) oraz na zapowiadaną na listopad br. szyfrowaną listę rachunków bankowych przypisanych do podmiotów, z której będzie można korzystać lokalnie, bez potrzeby łączenia się z serwerami MF (z wyjątkiem konieczności jej pobrania raz na dobę).

Co zatem dokładnie przyniesie przyszłość – tego nie wiemy. Pożyjemy – zobaczymy. A tymczasem… carpe diem!17.02.2020 | Autor: Anna Pęczyk-Tofel – partner w CRIDO oraz Magdalena Pieślak – starszy konsultant w CRIDO

Art. 15e ustawy o CIT po raz kolejny pod lupą sądu administracyjnego


W dniu 12 lutego 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 1044/19) w sprawie dotyczącej art. 15e ustawy o CIT. Sąd uchylił niekorzystną dla podatnika interpretację indywidualną i podkreślił ciążący na organach – w kontekście oceny możliwości zastosowania art. 15e ust. 11 pkt. 1 ustawy o CIT – obowiązek dokładnego ustalenia stanu faktycznego…

czytaj więcej

17.02.2020 | Autor: Paweł Toński - Partner Zarządzający w Crido

Kolejne zmiany w zakresie MDR coraz bliżej


5 lutego b.r. Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy nowelizującej przepisy w zakresie
raportowania schematów podatkowych (MDR). Zgodnie z uzasadnieniem, projektowana
ustawa ma na celu dopełnienie implementacji dyrektywy MDR, poprzez nałożenie na Szefa KAS,
obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych państwom
członkowskim UE…

czytaj więcej

17.02.2020 | Autor: Anna Pęczyk-Tofel - Partner w Crido

Ważny wyrok NSA dla limitu kosztów usług niematerialnych


23 stycznia 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla zasad
rozliczania kosztów usług niematerialnych w związku z limitem ich odliczalności na gruncie
art. 15e ustawy o CIT…

czytaj więcej