Rozwój

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Meandry systemu emerytalnego

Osoby, które płacą składki emerytalne od najniższej płacy  przez 25 lat nie będą miały tyle zgromadzonego wkładu ubezpieczeniowego by otrzymać minimalne świadczenie. Pomimo to je dostaną ponieważ umożliwi im to staż ubezpieczeniowy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował symulację pokazująca jak wysokość kwoty od której opłacana jest składka oraz czas jej płacenia wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Kwestie emerytalne są systematycznie prezentowane na forum Rady Dialogu Społecznego. Rząd zdecydował administracyjnie o ponad 15 proc. podwyżce płacy minimalnej w przyszłym roku w porównaniu do tego c automatycznie oznacza podniesienie wysokości składek ubezpieczeniowych oraz zamierza zlikwidować limit ograniczający opłacanie składek emerytalnej i rentowej do 30 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Część polityków i związków zawodowych chce zaś  uzależnić  możliwość otrzymania świadczenia emerytalnego od stażu ubezpieczeniowego, a nie od wieku.

Tym bardziej symulacje ZUS są interesujące.

Aby wypracować kapitał wystarczający na najniższą emeryturę, kobieta musi pracować dłużej niż mężczyzna w zależności od roku przejścia na emeryturę – o 2 do 5 lat.

Gdyby najniższa emerytura ustalana była jako stały procent przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie z 2018 r.), na jej wypracowanie potrzeba więcej lat odprowadzania składek niż w przypadku najniższej emerytury wyliczanej wg obecnych przepisów – aż o 12 lat w przypadku osób przechodzących na emeryturę w 2040 r.

Obecna formuła wyliczania emerytury uzależnia wysokość świadczenia zarówno od długości okresu składkowania, jak i wysokości odprowadzanych składek, nie uzależniając jednocześnie prawa do emerytury od liczby lat odprowadzania składek.  ZUS podaje, że pod koniec czerwca ponad 241 tys. osób miało świadczenie niższe niż minimalne gwarantowane przez państwo. (świadczenie w wysokości emerytury gwarantowanej dostają panowie z 25-letnim stażem ubezpieczeniowym i panie z 20 – letnim).

Wśród osób pobierających w czerwcu 2019 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższa, aż 51 proc. (53 proc. mężczyzn i 50 proc. kobiet) miało emeryturę wyliczoną jedynie z kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego (nie miało odnotowanych składek). Oznacza to, że osoby te nie odprowadziły ani jednej składki na ubezpieczenie emerytalne po 1998 r. Najniższa wysokość emerytury odnotowana w czerwcu 2019 r. wynosiła 0,02 zł. Pobierała ją osoba, która nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu przed 1.01.1999 r., a po tym okresie udowodniła jeden dzień ubezpieczenia.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rośnie liczba upadłości


W III kwartale zarejestrowało się mniej firm niż rok wcześniej, za to więcej upadło…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ruch bezwizowy do USA turystyczny, a nie dla pracowników


Decyzję o przyjęciu Polski do programu VWP od 11 listopada ogłosił w środę pełniący obowiązki szefa resortu bezpieczeństwa narodowego USA Kevin K. McAleenan. Program dotyczy jednak wyjazdów turystycznych, bądź biznesowych, trwających nie dłużej niż 3 miesiące…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencja oświatowa jest zbyt niska w porównaniu do zadań – uważają samorządowcy


Być może jedno z najbliższych posiedzeń Rady Dialogu Społecznego poświęcone będzie wynagrodzeniom nauczycieli…

czytaj więcej