Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Marka firmy jest najlepszym sposobem na utrzymanie pracowników

Firmy rozumieją znaczenie employer  branding, ale nie przeznaczają na działania z nim związane dużo pieniędzy.

W połowie maja została opublikowana kolejna edycja raportu o najnowszych trendach w branży HR – #TrendyHR 2018. Raport został przygotowany przez firmę Studio Wiedzy Sp. z o.o., wydawcę branżowego portalu Hrnews.pl

Wynik badania nie jest rewolucyjny: uczestnicy wskazali, że największym wyzwaniem będą dla nich zagadnienia zawiązane z rekrutacją i utrzymaniem pracowników. Wyniki badania potwierdzają, że firmom coraz trudniej znaleźć nowych pracowników, dlatego coraz większą wagę przywiązują do dbania o już zatrudnionych i poszukują sposobu, jak skutecznie przywiązać obecnych pracowników do firmy i zapobiec ich odejściom. By osiągnąć ten cel, wiedzą, że powinny się skupić na rozwijaniu swojego employer  branding, który już od kilku lat nie jest postrzegany w przedsiębiorstwach jako przejściowa moda.  Mimo to, problemem pozostaje finansowanie tego typu działań. Wciąż duży procent firm (40 proc. ) deklaruje, że nie dysponuje wydzielonym specjalnie budżetem na EB, a drugie tyle musi się zmieścić w kwocie niższej niż 50 tys. zł. Jak pokazuje badanie #TrendyHR_2018 najbardziej skłonna do inwestowania w EB jest branża usługowa, jednak większość podmiotów w tej branży zakłada raczej niewielkie inwestycje do 50 tys. zł.

W kolejnej części raportu eksperci dzielą się swoimi przemyśleniami nad najważniejszymi trendami w branży. Zaliczają do nich między innymi: transparentność i uczciwość pracodawcy, branie pod uwagę głosu pracowników przy definiowaniu celów i atrybutów pracodawcy (tzw. marketing wartości ) czy wykorzystywanie potencjału przestrzeni biurowej w kontekście motywowania pracowników. Do antytrendów zaliczają za to: masową wysyłkę wiadomości do potencjalnych kandydatów,  nudne benefity czy zatrudnianie w działach HR osób ze stażem pracy tylko w HR.

Raport do pobrania: http://www.hrnews.pl/Trendy-HR-2018.aspx. Składa się z kilku części: badania przeprowadzonego wśród polskich firm na temat ich potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem działów HR w przedsiębiorstwach, analiza trendów oraz anty-trendów w branży HR oraz komentarzy ekspertów.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Błędy firm w rekrutacji


Przedsiębiorstwa rozciągają w czasie proces rekrutacyjny. Wyższe wynagrodzenie jest najpoważniejszym argumentem przemawiającym za zmianą pracy dla większości specjalistów i menagerów. Dodatkowo dla co drugiego ważne jest, by nowe zajęcie oznaczało umowę o pracę oraz by pracodawca umożliwił elastyczną organizację pracy…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 Korporacyjne pożyczki studenckie


Pożyczki studenckie i stypendia na czas nauki są znane w wielu krajach. Rzadko stosuje się je w Polsce. Naukowcy zastanawiają się kiedy firmy zechcą bardziej angażować się w finansowanie studiów.

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Krajowa Izba Gospodarcza

Forum Biznesu podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie


Krajowa Izba Gospodarcza współpracując z Izbą Przemysłowo-Handlową Rumunii zaprasza do udziału we wspomnianym Forum Biznesu, które odbędzie się przy okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 17-18 września 2018 r. w Bukareszcie…

czytaj więcej