Prawo

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Likwidacja OFE

OFE pod koniec lipca przyszłego roku mają zamienić się w specjalistyczne fundusze inwestycyjne. Pod koniec września zarządzały ponad 154 mld zł.

Rząd zdecydował o zamianie OFE w specjalistyczne fundusze emerytalne (SFIO) i w projekcie ustawy zapisał ważne dla ubezpieczonych zmiany.

Ustawa ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. W ciągu trzech miesięcy ubezpieczeni będą mogli zdecydować czy chcą by ich oszczędności emerytalne w OFE zostały przeniesione do nowych IKE, czy mają być przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, (który zarządza Funduszem Ubezpieczeń Społecznych). Decyzja ma polegać na chęci przeniesienia pieniędzy do ZUS, bowiem rząd chce by automatycznie trafiły do IKE. Decyzja ZUS czy IKE ma być nieodwracalna.

Jeśli ktoś wybierze IKE to mają być to jego pieniądze prywatne, inwestowane między innymi na giełdzie. Będzie można je otrzymać ( jednorazowo lub w ratach cyklicznych) po osiągnięciu wieku emerytalnego. Rząd chce by teraz pobrana została opłata przekształceniowa (15 proc. w ciągu dwóch lat: 70 proc. tej kwoty w 2020 i 30 proc. w 2021), w zamian chce zapisać, iż w przyszłości od pieniędzy tych nie będzie odprowadzany podatek dochodowy.

Jeśli zaś ktoś chce przekazać pieniądze z OFE do ZUS, to ich wysokość zostanie zapisana na jego koncie w ZUS. Kwota ta będzie wliczana do przyszłej emerytury. Rząd nie pobierze tej opłaty, za to od emerytury płacony ma być podatek dochodowy.

Jeśli ktoś tego nie zrobi ( w OFE konta ma ponad 15, 7 mln osób) wówczas pod koniec lipca ( w projekcie zapisano 29 lipca) zostanie właścicielem indywidualnego konta emerytalnego.

Rząd chce by składki do OFE przestały być przekazywane już w styczniu przyszłego roku. W ten sposób do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych trafi ponad 3,4 mld zł, które nie trafią na konta w OFE i mogłyby zwiększyć przyszłe prywatne oszczędności w IKE (oczywiście pomniejszone o 15 proc. opłatę). Kwotę tę rząd zapisał rząd w OSR (ocenie skutków regulacji), dokumencie dołączonym do projektu ustawy. Te pieniądze zostaną zapisane na subkontach ubezpieczonych i wesprą możliwość wypłaty świadczeń przez ZUS.

Rząd zdecydował o likwidacji mechanizmu suwaka od 31 marca. Suwak polega na tym, że na dziesięć lat przed emeryturą pieniądze z OFE są w miesięcznych ratach przekazywane do ZUS, wysokość tych rat zapisywana jest na subkoncie ubezpieczonego, a pieniądze przekazywane na wypłatę bieżącą świadczeń. Wybór tej daty oznacza, że do FUS trafi kolejnych ok. 1,75 mld zł.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat odrzucił nowelizację ustaw sądowych


W tym tygodniu Sejm raz jeszcze będzie procedował nad nowelizacją ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat za przesunięciem do 2021 r. usługi Twój e-PIT dla przedsiębiorców


Senat zgłosił poprawki do nowelizacji ustaw podatkowych, która daje Ministerstwu Finansów rok na udostępnienie usługi Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat chce kolejnych zmian w ustawie dotyczącej Bazy Danych Odpadowych


Ustawa wprowadzająca zmiany w BDO wraca do Sejmu. Senatorowie zaproponowali by firmy miały prawo prowadzić papierową ewidencję odpadów zamiast elektronicznej na wypadek awarii rejestru BDO. Chcą wydłużenia terminu sprawozdawczości za 2019 rok…

czytaj więcej