Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

10.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Lider w czasach cyfryzacji

Co trzecia firma, która testuje lub wdraża procesy związane z cyfrową transformacją zauważyło, że przekłada się to na rozwój ich organizacji. Ale też przyznają, że nie wszyscy kierownicy i menagerowie są gotowi na to, by sprostać wyzwaniom stawianym przez cyfryzację.

ManpowerGroup przygotowało opracowanie „From C-Suite to Digital Suite. Jak być liderem w dobie cyfrowej rewolucji”. Wynika z niego, że w firmach, która zdecydowała się na zmiany technologiczne odnotowują zysk o jedną czwarta wyższy niż ich konkurencja oraz osiągają wycenę rynkową wyższą o 12 proc.

− Już w przeszłości byliśmy świadkami technologicznych wyzwań, kiedy w trakcie rewolucji przemysłowej zmiana procesów i pełne korzystanie z technologii zajęły 50 lat. Obecne cykle biznesowe są znacznie krótsze, teraz firmy na wprowadzenie zmian mają średnio sześć miesięcy – komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. − Aby przedsiębiorstwa wykorzystały szansę i stanęły do walki z konkurencją, niezbędne są szybkie zmiany, a liderzy muszą być gotowi wprowadzić firmy w erę cyfryzacji. Cyfrowa transformacja nie jest jednorazowym wyzwaniem a procesem ciągłym, który pozwoli przedsiębiorstwom być o kilka kroków przed konkurencją – dodaje Iwona Janas.

Agencja doradcza proponuję, by pracownicy HR pamiętali o zasadzie „80/20”. Oznacza to, że 80 proc. kompetencji i umiejętności, które decydowały o skuteczności liderów pozostaje bez zmian − gotowi na cyfrową rewolucję liderzy potrzebują silnych fundamentów w postaci tradycyjnych umiejętności wiążących się ze skutecznym przywództwem. Na pozostałe 20 proc. składają się kompetencje, które niegdyś nie były tak konieczne, jednak obecnie dla współczesnych i przyszłych liderów okazują się niezbędne. Według nich liderów powinny cechować:

  • dbałość o rozwijanie talentów w organizacji, wspieranie w firmie zdolności uczenia się, zwiększanie wydajności zespołów, a także wspieranie przedsiębiorczości i odwaga.
  • rozwijanie talentów: Skuteczni przywódcy zwiększają wydajność poprzez przyciąganie i rozwijanie osób o wysokim potencjale, w ramach organizacji oraz poza nią. Tworzą społeczności zachęcające do ciągłego rozwoju kariery i zapewniające pracownikom poczucie celowości.
  • budowanie zaufania w ramach przywództwa jest kluczowe dla powodzenia obecnych liderów.
  • zwiększanie wydajności: Osiągnięcie trwałych wyników wymaga gotowych na cyfryzację liderów, którzy potrafią zapewnić stabilność w krótkofalowych strategiach rozwoju biznesu.
  • skuteczni liderzy pomagają pracownikom zrozumieć rolę, jaka pełnią w firmie. Wspierają przedsiębiorstwa w osiąganiu ich celów oraz współpracę między ludźmi zajmującymi różne stanowiska.
  • odwaga w przywództwie: Kierownicy średniego szczebla wspierają zarządzanie zmianą w organizacji. Często jednak działania tych osób są ograniczane przez nieoptymalne procesy w firmie. Umożliwienie liderom średniego szczebla wspieranie innowacji, podejmowania ryzyka i zarządzania odważnymi decyzjami jest kluczowe dla powodzenia transformacji.

  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wskaźniki efektywności działań, które umocnią markę firmy


W czasach, gdy firmom coraz trudniej jest o pozyskanie, a niekiedy utrzymanie specjalisty warto zastanowić się czy odpowiednio dbamy o pozycjonowanie na rynku. Coraz częściej skuteczny employer branding staje się częścią pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wysokie zarobki, a stres i odpowiedzialność


Stres wzrasta proporcjonalnie do zarobków. Niekiedy przysłania zadowolenie z pracy…

czytaj więcej

17.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Umowa cywilnoprawna a szkolenia BHP w firmie


Kodeks pracy bez wątpliwości rozszerza na umowy cywilnoprawne obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP. Wynika to bezpośrednio z Art. 304 K.p. – uważa autorka ciekawej analizy, umieszczonej na stronie Grant Thornton…

czytaj więcej