Podatki

30.11.2018 | Autor: Autor: Katarzyna Dąbkowska - Rybka - Crido

Łapka w górę, czyli VAT na leki weterynaryjne jednak bez zmian

Bezpośrednio po opublikowaniu projektu nowej matrycy stawek VAT, mało kto pisał o podwyższeniu stawki VAT na leki weterynaryjne z 8% na 23%. Działo się tak prawdopodobnie dlatego, że Ministerstwo Finansów nie wspomniało o wskazanej zmianie w uzasadnieniu projektu.

Na planowaną podwyżkę stawki VAT na leki dla zwierząt zwróciliśmy uwagę w naszym Raporcie podsumowującym oraz wpisie na blogu Niższy VAT? Nie dla zwierząt.

O sprawie zaczęło być głośno w zeszłym tygodniu, w tym zaś zawrzało. Media, organizacje i stowarzyszenia zajmujące się opieką nad zwierzętami, a także celebryci informowali o planowanej zmianie poddając ją ostrej krytyce. Powstała nawet specjalna petycja przeciwko planom resortu.

Na reakcje Ministerstwa nie było trzeba czekać długo. Dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów Wojciech Śliż poinformował dziś za pośrednictwem mediów społecznościowych o rezygnacji z planu podniesienia stawki VAT na leki weterynaryjne. Oznacza to, że stawka VAT na leki dla zwierząt nie ulegnie zmianie i nadal pozostanie na poziomie 8%.

To bardzo dobra wiadomość dla właścicieli zwierząt, schronisk, hodowców przemysłowych czy rolników, ale również zwykłych konsumentów produktów odzwierzęcych (mięso, nabiał).

Warto zwrócić uwagę, że Ministerstwo zdecydowało się zrezygnować ze zmiany jeszcze przed oficjalnym terminem zakończenia konsultacji publicznych. Jest to najlepszy dowód na to, że warto rozmawiać i zwracać uwagę MF na problemy związane z nową matrycą stawek VAT, co robimy obecnie w naszym cyklu publikacji na temat nowej matrycy.

W powyższym kontekście warto zwrócić uwagę, że kwestia podwyższenia stawki VAT według nowej matrycy nie dotyczy tylko leków dla zwierząt – projektowane regulacje nadal zakładają m.in. ograniczenie preferencji dla towarów związanych z ochroną zdrowia, czy też istotną zmianę w opodatkowaniu napojów z dodatkiem soku. Pytanie czy w tych przypadkach Ministerstwo również stanie po stronie podatników i zmodyfikuje swoje plany?


Autor: Katarzyna Dąbkowska – Rybka – Crido 

21.05.2019 | Autor: Jakub Jaros - menadżer projektu w CRIDO

5% stawkę VAT w gastronomii potwierdza WSA we Wrocławiu – to wyrok pozytywny nie tylko dla branży


WSA we Wrocławiu uznał, że wykładani kwestionującej możliwość stosowania 5% stawki VAT w uproszczonych schematach gastronomicznych – nie można pogodzić z prounijną wykładnią krajowych regulacji. 

czytaj więcej

17.05.2019 | Autor: Karol Dziedzic - starszy konsultant w CRIDO oraz Jan Furtas - menadżer w CRIDO

Należyta staranność w branży paliwowej – istotny wyrok NSA


NSA w wyroku z 14 maja 2019 r. podkreślił, że brak dochowania należytej staranności musi być przekonująco udowodniony przez organy, a materiał dowodowy w sprawie należy oceniać w całości i we wzajemnym powiązaniu. W konsekwencji Sąd potwierdził wcześniejszy szczegółowy wyrok WSA w Warszawie, korzystny dla podatnika i oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. 

czytaj więcej

17.05.2019 | Autor: Łukasz Woźniak - starszy konsultant w CRIDO

MF opublikowało projekt ustawy o obowiązkowym split payment!


Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT z 14 maja 2019 r., wprowadzający obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment) dla określonych rodzajów towarów i usług.

czytaj więcej